Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Milan Chabera: Domluvíme se/Dohovoríme sa

Milan Chabera: Domluvíme se/Dohovoríme sa

Termín: od 3.5.2013, 17:00 do 16.6.2013, 17:00 denne okrem pondelka

Chaberove obrazy sú neobyčajne živé, plné farieb a neočakávaných tvarov, vyžarujú energiu a silné zaujatie, ktoré je nákazlivé a ktoré nás priťahuje. Sme oslnení  farbami, ich živosťou, potom po chvíli nás začne prestupovať vnútorné napätie línií a začneme vnímať i hlbší význam. Príbehy a udalosti zo života tak vytvárajú vlastný svet. Maliar nám pripomína naše výnimočné zážitky a stretnutia, naše vlastné zápasy a víťazstvá. Chaberove obrazy sú súčasťou jeho života, s ich pomocou – prostredíctvom nich hľadá spôsob ako porozumieť sebe. Obrazy tiewž založené na farebnej harmónii, v ktorých sa zážitok skludnuje Príbeh sa takmer stráca v ploche obrazu a musí v ňom byť znovu objavený.
Jeho ušlachtilý štýl charakterizuje racionálna konštrukcia s lyrickým citovým potenciálom, podtrhnutým osobitou maliarskou faktúrou s bohato diferencovanou farebnosťou.  Do jeho maliarskej palety vstupujú tmavé tóny, šedá, čierna, väčšie kontrasty i disharmonické momenty. Plátna predstavujú uvolnený štýl, plný expresívnych momentov...
Svojimi atribútmi patria do súčasného života – sveta. Nenechávajú diváka prejsť bez povšimnutia. Upútavajú farebnou šťavnatosťou a štylizačnou jadrnosťou. Predstava o súčasnom životnom štýle, predstavovaná v najroznejších podobách. Existenciálnej figurálnej expresie. Obrazy reflektujúce charakteristické klima určitého mikroprostredia.
Priestorovú hĺbku a plastickosť vystriedala agresívnejšia paleta útočných farebných akordov a k ploche k ploche tiahnuca uvolnená miestami kaligraficky cítená kresbA.  Vyznačujú sa surovejším prednesom, ale i autentickou mierou prežitia, potrebou prehĺbiť duchovný aspekt obrazu drásavým sarkazmom výrazových prostriedkov.
Námety kresieb a obrazov sa nemenia, prevládajú figurálne kompozície. Chaberova maľba je síce inšpirovaná, ale zároveň zostáva zvláštnym spôsobom autentická. Je bytostným maliarom – kresliarom, rodeným figuralistom, má tesný vzťah k farbe, vyjadruje sa bezprostredne.  Aj v tých abstraktnejších je viditelné puto ku skutočnosti. V spleti farebných čiar a škvrn sú vždy skyto prítomné postavy a tváre, figúra skrátka  k maliarovmu vyjadreniu patrí, je zakódovaná v jeho maliarskych génoch. Malovanie je proces, v ktorom nejde len o vyjadrenie spodobenie reality, ale o odkrytie hlbších vrstiev pamäti a osobnosti. Jedinečné námety z najbližšieho okolia premiena v podobenstvo nekludu, pohybu, života. Chaberovo umenie je výnimočné, otvorené, zrozumiteľné.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Alena Hejlová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne