Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Balgavý - keramika

Miloš Balgavý - keramika

Termín: od 20.5.2011, 17:00 do 3.7.2011, 17:00 denne okrem pondelka

Miloš Balgavý (1925 – 1999) vstupoval na dráhu profesionálneho výtvarníka na prelome 50. – 60. rokov a takmer okamžite sa zaradil do skupiny popredných slovenských keramikárov. Jeho širokospektrálne rozvetvené dielo zahŕňa drobné interiérové i pomerne rozsiahle exteriérové plastiky, úžitkovú keramiku, monumentálne realizácie, dekoratívne objekty i unikátnu dizajnérsku tvorbu, ktorej sa venoval kontinuálne už od konca 50-tych rokov.
Výstava je úzko filtrovaná najkvalitnejšími artefaktami zo všetkých oblastí bohato rozvetveného autorovho programu. Rozloženými akordami v ňom štyridsaťpäť rokov neúnavne rozvádzal nosné melódie pôvodných tvorivých impulzov. Svoje pevné miesto tam nachádzajú diela úžitkovej i dekoratívnej proveniencie malých, stredných i veľkých rozmerov určené pre interiér, aj exteriér. Stály priestor v tomto programe patrí tiež keramickej dizajnérskej tvorbe, z ktorej previedol početný rad diel aj do sériových prototypov. Široký žánrový, ale najmä názorový záber Miloša Balgavého neustále pripomína jeho bytostne sochársky modelovaný prístup - premyslený, doložený eleganciou plynulých čistých línií, správne volenou povrchovou úpravou a precíznou farebnosťou. Tvorivá invencia a umelecký fortieľ keramikára Miloša Balgavého tak vtisli nezabudnuteľnú pečať našej keramickej scéne.

Miloš Balgavý st. /7. 11. 1925 Malé Leváre - 28. 9. 1999 Trnava/
Štúdiá: 1942 – 1944 Štátna slovenská odborná keramická škola v Modre s kachliarskym a tehliarskym oddelením, 1946 – 1950 Vyššia škola umeleckého priemyslu, 1950 – 1954 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie sochárstva (prof. Jozef Kostka, prof. Rudolf Pribiš, prof. Fraňo Štefunko).
Realizované diela v architektúre a kompozície 1960 – 1989 (výber): Jelšava, Liptovský Mikuláš, Košice, Banská Bystrica, Trenčín, Senica, Hlohovec. Vyznamenania: v osobných materiáloch umelca sa zachovalo vyznamenanie – Čestné uznanie rektorátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave z 21. júna 1953.
Zastúpený v zbierkach: SNG Bratislava, Západoslovenské múzeum Trnava, Záhorska galéria Senica, Galéria Jána Koniarka v Trnave, GMAB Trenčín, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, súkromné zbierky v Slovenskej a Českej republike, Holandsku, Kanade, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Maďarskej republike.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

21 fotografií