Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Šimurda: Obrazy 1958-2009

Miloš Šimurda: Obrazy 1958-2009

Termín: od 9.12.2011, 17:00 do 5.2.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Galéria Miloša Alexandra Bazovského pripravuje v čase od 9. decembra 2011 do 5. februára 2012 vo svojich priestoroch výstavu diel akademického maliara Miloša Šimurdu. Autor sa na nej prezentuje vývojovo najvýznamnejšími dielami, ktoré predstavujú viac ako päťdesiat rokov umelcovej humanisticky orientovanej tvorby. Výstavu v premiére pripravila Galéria výtvarného umenia v Zlíne v septembri 2011. Vďaka dlhoročnej, dobrej a veľmi úspešnej spolupráci oboch galérií, budú mať návštevníci možnosť vidieť Šimurdovu pozoruhodnú tvorbu aj v Trenčíne. V úvode roka 2012 sa autor svojimi dielami v komornejšej podobe predstaví aj v Galérii mesta Bratislavy.
Miloš Šimurda sa narodil 5. 6. 1924 vo Frenštáte pod Radhoštěm. V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Jána Mudrocha. Po štúdiách zostal pôsobiť v Bratislave, kde vytvoril niekoľko výtvarných realizácií. Od roku 1956 sa pravidelne zúčastňoval kolektívnych výstav a usporiadal niekoľko desiatok samostatných výstav. Súčasne absolvoval mnohé študijné cesty: Viedeň, Kyjev, Moskva, Petrohrad, Francúzsko, Nemecko, Taliansko. Práve v Taliansku sa od roku 1968 zúčastňoval tvorivých pobytov venovaných štúdiu nástennej maľby a mozaiky (Toskánsko, Benátky, Rím, Neapol, Pompeje, Ravena). V roku 1979 bol vylúčený zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov (následok mocenského zásahu proti súbornej výstave). Od roku 1983 sa pravidelne zúčastňuje Trienále akvarelu v Lučenci. Po roku 1989 pokračuje v tvorivých pobytoch v Taliansku. Striedavo žije a tvorí v Rožnove pod Radhoštěm (od r. 1948) a v Bratislave (od r. 1955). Miloš Šimurda patrí k významným predstaviteľom československého výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.
Svojou tvorbou zásadne zasiahol do obdobia významných šesťdesiatych rokov na slovenskej výtvarnej scéne. Na vrchole vývojových trendov na Slovensku stál i v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, avšak možnosti prezentovať svoju tvorbu mal v tom čase veľmi obmedzené. Šimurdove dielo je mnohotvárne, má kresťanské korene, je ponorené do antickej filozofie, vzťahuje sa k súčasnosti a verí v budúcnosť. Umelec používa rôzne maliarske techniky a rozmanité postupy.
Na Valašsku je známy predovšetkým ako akvarelista a obdivovateľ krajiny. Rovnako ako rodný kraj si zamiloval Taliansko, kde nielen maľoval, ale aj študoval na mozaikárskej škole v Ravenne. Tvorí však aj filozoficky a duchovne orientované diela , blízke geometrickej abstrakcii. Základnou témou Šimurdovej výstavy je človek – aj preto prevažujú figurálne témy. Takmer šesťdesiat diel dokumentuje vývojovo najpodstatnejšie ukážky umelcových tvorivých postupov a zároveň utváranie jeho celistvého výtvarného názoru. Na výstave nájdeme i návraty k nadčasovým témam, ktoré umožňujú prekvapivé porovnanie tvorby zo začiatku šesťdesiatych rokov so súčasnou tvorbou umelca.
V posledných rokoch sa maliar znovu vrátil ku kozmickým témam, vyjadruje sa menej konkrétne a necháva priestor filozofickej meditácii. Keďže najzávažnejšie umelecké diela tohto českého maliara súvisia predovšetkým so slovenskou, presnejšie bratislavskou umeleckou scénou, môžeme ho považovať za najvýznamnejšieho predstaviteľa československého umenia šesťdesiatych rokov, žijúceho na území Zlínskeho kraja.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavných priestoroch trenčianskej galérie za osobnej účasti ešte pozoruhodne vitálneho, 87 ročného autora. Kurátorom i autorom koncepcie výstavy tak v zlínskych, ako i v trenčianskych priestoroch, je PhDr. Tomáš Mikulaštík.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Tomáš Mikulaštík

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne

Fotogaléria

18 fotografií