Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miroir Noir MRB

Miroir Noir MRB

Termín: od 28.6.2018, 17:00 do 12.8.2018, 17:00

Autori: Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé)
Kurátorka: Ivana Moncoľová
Vernisáž: 28. júna 2018 o 17:00 hod. (štvrtok), za účasti autorov M. Koptáka, R. Escalé
Výstava potrvá do 12. augusta 2018
Miesto: Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Palackého 27, Trenčín, www.gmab.sk
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Pre výstavu s názvom MRB sa rozhodli reagovať na dielo slovenského modernistu Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968). MRB je skratka mien Miloš / Rai / Bazovský a odkazuje na signatúry/podpisy M.A.B., ktoré M. A. Bazovský používal na svojich obrazoch. Súčasní maliari Miroir Noir tak deklarujú vzťah k modernistickej histórii územia Slovenska a voľnej inšpirácii Bazovského kresbami, ktoré sú súčasťou zbierok Galérie Miloša Alexandra Bazovského, Slovenskej národnej galérie. Pripomínajú si tak  50 výročie od úmrtia Miloša Alexandra Bazovského.


Veľkým zdrojom inšpirácie na Bazovského kresbách bola pre Miroir Noir krajina. Bazovský pre svoje maľby používal inšpiráciu vlastné kresby a fotografie. Preto existuje veľké množstvo kresieb, ktoré vytvoril ako náčrty a sú uchovávané v zbierkach slovenských inštitúcií. Slovenská krajina v čase Miloša Alexandra Bazovského bola rurálna a archaická, pretínali ju len drevené stĺpy elektrifikácie. Bazovskému slúžila ako možnosť posunu v avantgardistickom duchu tvaru a farby.
Voľná interpretácia Bazovského kresieb dvojicou maliarov Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé) je zdrojom pre voľný ťah ceruze a expresívnej línie. Bazovského kresby nemajú zemitú farebnosť ako jeho maľby, preto neboli pre Miroir Noir v tomto smere obmedzujúcim faktorom. Miloš Kopták & Rai Escalé krajinu Bazovského prispôsobili dnešnej vizuálne narušenej dobe plnej neónovej reklamy a vizuálneho smogu. Podvedome si vyselektovali kresby, ktorým chýbala horizontálna línia, taká typická pre Bazovského tvorbu. Nadviazali na obrazy, z ktorých prirodzene vyplýva perspektíva, na základe rozmiestnenia prvkov na obraze. Vo vývoji doterajšej tvorby  Miroir Noir neupúšťa od svojej temnej estetiky na rozhraní symbolizmu a mystiky, expresie a farebnej hĺbky a potvrdzuje to aj vo svojom novom cykle na výstave MRB. Zároveň sa rozhodli vystaviť Bazovského kresby, ktoré boli pre nich inšpiráciou. Slúžia nielen na adoráciu Bazovského, ale najmä na komparáciu toho, že akékoľvek kvalitné umenie dokáže byť ideovou inšpiráciou aj súčasným maliarom.
Miloš Alexander Bazovský bol človekom a maliarom doby, ktorá prechádzala z archaického do technického sveta. Narodil sa v posledný rok pred koncom 19. storočia, zomrel na konci revolučného roku 1968. Po vojne a s nástupom socialistického realizmu v 50. rokoch bol perzekvovaný za to, že sa nevedel preorientovať na realistickú maľbu so socialistickou ideológiou. Patril medzi posledných bardov avantgardných 30. rokov, ktorí zomreli v druhej polovici 60. rokov 20. storočia. Jeho život sa rozprestrel medzi meniace sa 20. storočie: technicky, politicky, vojensky, ideologicky. Jeho diela nám z dnešného pohľadu hovoria veľa o vtedajšom výzore a nálade krajiny. Preto je paradoxné, že sa jeho výtvarného uvažovania zhostila autorská dvojica Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé). Išla po jeho výtvarnom myslení a mohla sa mentálne dotknúť jeho uvažovania. Je pozitívne paradoxné, že to zaujalo aj katalánskeho autora Raia Escalé, ktorého výtvarné vzdelanie je založené na historickej tradícii iného miesta a španielskych autorov, vo svetovom kontexte oveľa viac známych: Goya, Velasquez, El Greco, Murillo.

Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé), spoločne tvoria od roku 2007.  Ich aktívna spolupráca vznikla na základe toho, že si diela Miloša Koptáka našiel výtvarník Rai Escalé z Barcelony. Spoločná spolupráca je založená na výtvarných pobytoch Raia Escalé v Bratislave, alebo Miloša Koptáka v Barcelone. Spoločné tvorivé maliarske pobyty sú zamerané na vlastnú tvorbu s dôrazom na prísne dopredu vyrešeršovanú autorskú tému. Na dielach – maľbách pracujú Miloš Kopták & Rai Escalé spoločne, vzájomne si ich aj korigujú a oponujú. Napriek tomu, že každý z nich, bol zvyknutý na tvorbu vo vlastnom autorskom zmysle, naučili sa časom vyťažiť z intenzívnosti, zmysluplnosti zdvojenej sily pracujúcej na výsledku. Výsledné diela spolu aj podpisujú. Názov Miroir Noir odkazuje k čiernemu zrkadlu, ktoré bolo pomôckou maliarov 17. storočia, do ktorého hľadeli, ak si ich oči mali oddýchnuť po náročnej maliarskej práci. 

fpu

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

pozvanka_miroir

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne