Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Natália Okolicsányiová: Populus

Natália Okolicsányiová: Populus

Termín: od 4.7.2018, 17:00 do 2.8.2018, 17:00

Natália Okolicsányiová je predovšetkým intuitívna, spontánna maliarka a neúnavná experimentátorka na poli maľby. Vo svojich obrazoch spracováva vlastnú skúsenosť ženy, umelkyne, ale aj cestovateľky, či organizátorky kultúrnych podujatí. V sérii obrazov na výstave Populus v Galérii Miloša Alexandra Bazovského zobrazuje osobné témy a momenty zo svojho života na tradičnom maliarskom žánri ženského aktu. Natália je maliarka - výskumníčka, maliarka v neustálom pohybe a hľadaní. Jej obrazy hľadajú samé seba, vznikajú často z abstraktných podmalieb či naznačených figúr a postupne sa niekoľkonásobným vrstvením pretvárajú do svojej príbehovej podoby.

Obrazy divákovi rozprávajú príbeh ženy, ktorá si hľadá miesto v tomto svete, v komunikácii s ďalšími mužskými a ženskými postavami upresňuje svoju podobu, tak ako Natália upresňuje svoj rukopis. Žena hľadajúca a žena tvoriaca (sa) sú akýmsi zrkadlením nových ženských hrdiniek, silných žien, aké maliarka možno obdivuje a možno je jednou z nich. Akoby tak trochu verila v znovunavrátenie pozície ženy ako rozhodujúcej pre vývoj nášho sveta, tak aj jej obrazy sú sebavedomou výpoveďou autorky, ktorá vie, čo chce, alebo aj čo nechce. Zároveň sa však neobáva chyby, pokusu a omylu, skúšania a testovania nových prístupov.

Štýl jej maľby je akýsi novodobý neo-modernistický spôsob zobrazovania, ktorým voľne nadväzuje na svoje obľúbené obdobie v dejinách umenia. Expresívna maľba, ktorá reagovala na spoločenské dianie a bola silnou výpoveďou jednotlivca, sa v súčasnosti stáva blízkou mladej generácii možno práve cez vzťah k osobnému hľadaniu a vyzdvihovaniu úlohy jednotlivca. Natáliine obrazy tak niekedy môžeme vnímať aj ako psychologickú sondu do vnútra či do sveta jej generácie, ale v rozklade zobrazenia cítime zároveň pluralitu uhlov pohľadu. Maliarka - cestovateľka voľne zachytáva výjavy z rozličných krajín od severnej Afriky po Áziu, avšak vzápätí sa ocitáme v ženskej spálni kdekoľvek na Zemi. Natália vníma odlišnosti ako prirodzenú súčasť sveta a nesnaží sa dosiahnuť tematickú ani formálnu jednotu svojich obrazov. Tak, ako vidí vizuálne kvality v rôznorodosti sveta okolo seba, tak my môžeme vnímať kvalitu jej maľby v rôznorodosti polôh a spôsobov, akými nazerá na svoju Ženu - hlavnú hrdinku, dobyvateľku a zároveň hravú experimentátorku. Tento návrat modernizmu v maľbe je zaujímavým psychologickým vstupom do sveta dnešnej mladej ženy a je príjemné jeho revival vidieť práve v Galérii Miloša Alexandra Bazovského.

Kurátorka výstavy : Juliana Mrvová

okoli_pozvanka

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne