Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

NÁVRATY V ČASE /československá fotografia - 80. roky 20. storočia/ Vasil Stanko, Rudo Prekop, Kamil Varga, Peter Župník, Jiří Víšek, Jan Pohribný, Svetozár Abel

Termín: od 4.10.2018, 17:00 do 25.11.2018, 17:00

Návraty v čase / československá fotografia – 80. roky 20. storočia

Termín: od 4.10.2018, 17:00 do  25.11.2018 17:00

Výstavou Návraty v čase / československá fotografia – 80. roky 20. storočia si galéria pripomína vzácne výročie – 100 rokov, ktoré uplynuli od vzniku spoločného československého štátu. A tiež, práve v tomto roku 2018 aj  25. výročie  vzniku Slovenskej republiky.

 Návraty v čase / československá fotografia – 80. roky 20. storočia, je výstava fotografií, ktoré vznikli na konci osemdesiatych rokov  vo vtedajšom Československu. Diela sú umeleckou sondou do študijných rokov fotografov – spolužiakov a ich  paradoxne mimoriadne slobodného a novátorského pohľadu na vtedajšiu neslobodnú dobu. Ich rané diela sú  považované za tak výnimočné, že dodnes prekvapujú a majú čo povedať aj súčasnému návštevníkovi.  Intenzívny študentský život, odvaha do vtedajšej československej fotografickej scény nastoľovať nové témy, objavovať nové myšlienky a umelecké videnie,  sú sústredené do fotografií,  ktoré v tom období vznikali a stali sa predzvesťou ďalšieho umeleckého smerovania autorov.

Výnimočnosť pripraveného projektu spočíva popri jeho nespornej umeleckej kvalite aj v ďalšej, nečakanej emocionálnej rovine. Na jednom mieste predstavuje tvorbu slovenských a českých spolužiakov, ktorí svoje študijné roky prežili  spoločne v Československu, v pražskej metropole na Filmovej akadémii múzických umení na Katedre umeleckej fotografie pod vedením inšpiratívneho pedagóga prof. Šmoka. A dodnes, aj po viac ako tridsiatich rokoch udržujú  živé priateľské i tvorivé väzby. Aj keď každý z autorov vždy robil a robí svoje vlastné projekty, zostali v aktívnom umeleckom i osobnom kontakte do súčasnosti.

Umelcov narodených okolo roku 1960 zaraďujeme medzi tzv. Generáciu 60. Medzi vystavujúcimi autormi sú štyria slovenskí fotografi: Rudo Prekop (1959, Košice), Vasil Stanko (1962, Trenčín), Kamil Varga (1960, Štúrovo), Peter Župník (1961, Levoča) - členovia známej Slovenskej novej vlny, dodnes uznávaného a rešpektovaného progresívneho umeleckého zoskupenia, ktoré prinieslo svojou inscenovanou fotografiou, humorom, nevážnosťou, sarkazmom  ale aj imagináciou a osobitou poetikou  nové  a originálne trendy do vtedajšej postmodernej fotografickej scény. Ďalej dvaja českí spolužiaci – významní českí fotografi Jan Pohribný (1961, Praha) a Jiří Víšek (1960, Prostějov), ktorí sa vzájomne s predstaviteľmi Slovenskej novej vlny pracovne i priateľsky dodnes stretávajú a ich prezentovaná fotografická tvorba 80. rokov má podobné východiskové atribúty ako u prvých štyroch, už spomínaných umelcov. Siedmym členom vystavujúcej skupiny je trenčiansky  fotograf Svetozár Abel (1960, Trenčín), ktorý sa ale  neskôr, po revolúcii v 89,  voľnej fotografickej tvorbe prestal venovať a sústredil sa na  reklamnú fotografiu a grafický dizajn. Ich cesty už aj v minulosti boli spojené s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, v ktorej mali viacerí svoje samostatné autorské výstavy (Vasil Stanko, 2007; Jan Pohribný, 2013; Rudo Prekop, 2015; Kamil Varga, 2017; Peter Župník, 2018).

Výstava v kurátorskej koncepcii  Ely Porubänovej a Ruda Prekopa divákovi ponúka originálne autorské   kolekcie v novozloženom spoločnom umeleckom projekte, ale najmä vo vzájomnom, opäť trenčianskom, predovšetkým priateľskom stretnutí.

autorská koncepciaPaedDr. Elena Porubänová, Rudo Prekop

pozvanka_novavlnazad

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

38 fotografií