Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nikdy to tak nebude, umenie a kultúra okolo roku 1989

Termín: od 7.10.2021 do 28.11.2021

NIKDY TO TAK NEBUDE

Umenie a kultúra okolo roku 1989

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

7.10. 2021 - 27. 11. 2021

 

Rok 1989 a udalosti spojené s nežnou revolúciou znamenali v novodobých dejinách Slovenska jeden z najdôležitejších historických medzníkov. Toto obdobie je známe aj ako dobou, kedy bola ukončená dlhoročná vláda Komunistickej strany Československa a obnovená demokratická správa štátu. Rok 1989 teda vytvoril deliacu čiaru medzi dvoma skutočne rozličnými spoločenskými situáciami a priniesol so sebou veľa zmien. Krátko po týchto zmenách vzišla zo strany nového usporiadania štátu určitá dávka kritiky starého režimu. V súčasnosti sa ale pod kritickým pohľadom bádateľov začína nahliadať na túto periódu ako na omnoho komplikovanejší problém, ktorý v sebe ukrýva negatíva a pozitíva na oboch stranách. Výstavný projekt Nikdy to tak nebude sa preto snaží komplexným spôsobom zmapovať zložitosť spoločenských štruktúr v oblasti slovenského umenia a kultúry. Jej zámerom je predostrieť širokú škálu rôznorodých umeleckých prejavov a poukázať na fakt, že utvárať jednotné závery o tomto období je veľmi náročné.

 

Kurátor výstavy: Pavol Múdry

Vizuálna identita a architektúra výstavy:

V spolupráci s Vysokou školou umení v Bratislave

Katedra vizuálnej komunikácie, Ateliér Priestor

Pod pedagogickým vedením: Marcel Benčík, Juraj Blaško, Lucia Gamanová

Mirka Bullová, Lucia Gandelová, Adriána Ondrušová, Janka Sanetriková, Doris Sisková, Susanne Schlögl, Jakub Tóth

 

Odborná spolupráca:

Jana Dudková, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Beata Jablonská, Vysoká škola výtvarných umení

Ján Klíma, Katedra muzikológie FF UK

Katarína Kissoczy

Gabriela Ondrišáková, Slovenské centrum Dizajnu

Zora Prušková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Zuzana Timčíková, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

 

Vystavení autori:

Jozef Bednárik, Milan Bočkay, Daniel Brunovský, Stano Bubán, Peter Čavara, Dušan Dušek, Rudolf Fila, Daniel Fischer, Juraj Gašparík, Dušan Hanák, Jozef Jankovič, Tomáš Jávorka, Igor Kalný, Martin Knut, Marek Kolčák, Vojtech Kolenčík, Ivan Kolenič, Július Koller,  Dušan Kužel, Táňa Lehenová, Peter Lipa, Peter Meluzin, Igor Mosný, Roman Ondák, Jozef Ondrišák, Juraj Oravec, Viktor Oravec, Ladislav Pagáč, Milan Pagáč, Milan Paštéka, Peter Pišťanek, Marián Pitka, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Albert Rybarčák, Rudolf Sikora, Rudolf Sloboda, Stanislav Stankoci, Vladimír Strnisko, Štefan Strážay, Adam Szentpétery, Ivan Štrpka, Martin Šulík, Ladislav Teren, Rastislav Trizma, Jozef Troliga, Blaho Uhlár, Jozef Urban, Kamil Varga, Juraj Závodný, Ľubo Závodný, Peter Župník, Márius Žitňanský

 

Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme:

Peter Čavara, Juraj Čarný, Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Viktor Oravec, Milan Pagáč, Považská galéria umenia, Barbara Remiášová, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Slovenské centrum Dizajnu, Slovenský divadelný ústav, Slovenský filmový ústav, Stredoslovenská galéria, Rudolf Sikora, Jozef Troliga, Turčianska galéria, Verejná knižnica Michala Rešetku, Východoslovenská galéria, Juraj Závodný, Márius Žitňanský

 

Výstava realizovaná za podpory:

GMAB

Trenčiansky samosprávny kraj

FPU

 

Fotogaléria

27 fotografií