Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

OLDŘICH TICHÝ / CEZ HORIZONTÁLU

OLDŘICH TICHÝ / CEZ HORIZONTÁLU

Termín: od 14.12.2023 do 10.2.2024

Výstavou významného českého maliara Oldřicha Tichého (1959, Zlín) má galéria ambíciu, tak ako v minulosti nadviazať na veľmi čulé a intenzívne vzájomné kontakty s českou výtvarnou scénou. Od československých prehliadok komornej sochárskej tvorby, cez pravidelné výtvarné kontakty so Zlínskymi umelcami i umelcami neďalekého Uherského Hradišťa.

Oldřich Tichý vstúpil na českú umeleckú scénu v období konca 80.tych rokov 20. storočia v čase nástupu postmoderny. Začiatky jeho tvorby vychádzali aj z domácich vplyvov českého symbolizmu. Zároveň jeho umelecký profil spoluvytváralo aj rodinné prostredie. Najmä časté návštevy v detstve a mladosti u starých rodičov, v prostredí krásnej prírody pod Vizovickými vrchmi v dedinke Tichov pri Valašských Klobúkoch, na moravsko-slovenskom pomedzí mali na jeho tvorbu zásadný vplyv. Vo svojej maliarskej tvorbe začínal ako figuralista, neskôr svoj pohľad sústredil na zátišia. Potom v jeho tvorbe začína prevládať obdobie mnohovrstevnej nefiguratívnej symboliky a imaginácie. Túto svoju poetiku bravúrne rozvíja do dnešných dní, keď na ploche obrazu tvorí monumentálne cítené a ozvláštnené predmetné prvky v abstraktnom prostredí obrazovej plochy. V jeho tvorbe je v pozoruhodnej organickej jednote s celým predchádzajúcim dielom rozvinutá téma vnútorného (duchovného) a vonkajšieho sveta. Viditeľné veci Tichého obrazov hovoria o momentoch, ktoré sú nepostrehnuteľné. Tichý vždy tvorí slobodne s rešpektom k prírode a tajomným stránkam ľudského bytia. Umelecké videnie sveta Oldřicha Tichého sa nemení ani v súčasnosti. Rád pracuje v tichu svojho ateliéru kde ako sám hovorí „ jenom soustředená práce a nasloucháni sama sebe vede k nějakému výsledku“.

Aj vzhľadom k charakteru Tichého tvorby, bude autorská výstava Oldřicha Tichého, moravského rodáka s priateľskými kontaktmi v samotnom Trenčíne pre trenčiansky región i verejnosť výnimočným prínosom a zážitkom.

Oldřich Tichý sa narodil 15.9.1959 v Zlíne. V rokoch 1974-1978 absolvoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Uherskom Hradišti, odbor dekoratívna a užitá maľba v architektúre a propagácii (J.Blažek, J. Gajdoš). V rokoch 1978-1980 viedol kurz arteterapie v psychiatrickej liečebni v Kroměříži. V rokoch 1980 – 1986 študoval v ateliéri maľby (F. Jiroudek). V roku 1989 sa stal členom skupiny Most. V roku 1995 získal cenu nadácie Polock Krasner Foundation v New Yorku. Žije a tvorí v Dojetřicích pri Benešove blízko Prahy. Ako originálny solitér, charakterom svojich diel získava významné postavenie na českej výtvarnej scéne. Od roku 1988 Oldřich Tichý vystavuje v Čechách aj v zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko), kde realizoval viac ako 50 autorských výstav a zúčastnil sa viac ako 50 kolektívnych výstav. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Národnej galérie v Prahe, Moravskej galérie v Brne, Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, v ďalších českých galériách, galériách v Paríži, v Lausane vo Švajčiarsku, Antwerpách v Holandsku a v mnohých súkromných zbierkach. Ela Porubänová