Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

OLDŘICH TICHÝ / OBRAZY

Termín: od 14.12.2023 do 3.2.2024

Výstavou významného českého  maliara Oldřicha Tichého (1959, Zlín)  má galéria ambíciu, tak ako  v minulosti  nadviazať  na veľmi čulé a intenzívne vzájomné kontakty s českou výtvarnou scénou. Od československých prehliadok komornej sochárskej tvorby, cez  pravidelné výtvarné kontakty so Zlínskymi umelcami  i umelcami neďalekého Uherského Hradišťa.

Aj vzhľadom k charakteru Tichého tvorby, bude  autorská výstava Oldřicha Tichého, moravského rodáka s priateľskými  kontaktmi v samotnom Trenčíne pre  trenčiansky región i verejnosť výnimočným prínosom a zážitkom. Oldřich Tichý vstúpil na českú umeleckú scénu (žije a tvorí neďaleko Prahy) v období konca 80.tych rokov 20. storočia v čase nástupu postmoderny. Začiatky Tichého tvorby vychádzali  z domácich vplyvov českého symbolizmu. Zároveň  jeho umelecký  profil spoluvytváralo aj rodinné prostredie detstva a mladosti v rodnom Tichove pri Valašských Klobúkoch. Vo svojej maliarskej tvorbe začínal ako figuralista neskôr svoj pohľad sústredil na zátišia. Postupne v jeho tvorbe začína prevládať obdobie mnohovrstevnej symboliky a imaginácie. Túto svoju poetiku bravúrne rozvíja do dnešných dní, keď na ploche obrazu tvorí monumentálne cítené a ozvláštnené predmetné prvky v abstraktnom prostredí obrazovej plochy.  V jeho tvorbe je v pozoruhodnej organickej jednote s celým jeho predchádzajúcim dielom rozvinutá téma vnútorného (duchovného) a vonkajšieho sveta. Viditeľné veci Tichého obrazov hovoria o momentoch, ktoré sú nepostrehnuteľné. Tichý vždy tvorí slobodne s rešpektom k prírode a tajomným stránkam ľudského bytia.

 

Kurátorka výstavy: Ela Porubänová