Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Paulína Halasová: ABSENCIA REALITY

Paulína Halasová: ABSENCIA REALITY

Termín: od 5.4.2018, 17:00 do 4.5.2018, 17:00

Výstava svojim názvom odkazuje na autorkine uvažovanie o spojitostiach medzi skutočnosťou a predstavami. Halasová sa vo svojom maliarskom programe kontinuálne zaoberá svetom predstáv, túžob a príbehov, ktorými sa človek odpútava od bežného sveta. Maliarsky sa síce pohybuje v intervaloch reality, avšak kladie si otázku koľko zo svojho prežívania človek trávi v okolitom reálnom svete a do akej miery žije svojimi predstavami. Zaujíma ju zároveň, nakoľko je ešte maliarova predstava predstavou, keď je už zhmotnená v maľbe.

V minulosti Halasová v obrazoch s reálnym zasadením rozpohybovávala dej prostredníctvom komixových prvkov. Postavy a ich myšlienky sa vďaka diptychom či triptychom rozvíjali. Spracovávala námety zo svojho blízkeho okolia a inšpiráciou pre ňu boli aj postavy z histórie ako aj hrdinovia z fantazijných príbehov.

Aktuálna výstava ponúka pohľad na tvorbu z posledných rokov ale aj na najaktuálnejšie diela. Vo väčšine z nich sa ocitá žena, ktorá sa zároveň často stáva ústrednou postavou autorkiných maliarskych príbehov. Nie je náhodou, že Halasová vyberá práve ženu, ktorá je objektom predstáv a túžbami vytvorených príbehov už od dávna. Postavy v autorkiných obrazoch nie sú podrobované voyerizmu a ak aj zdanlivo áno, sú voči nemu ľahostajné. Prežívajú si svoj príbeh, ktorý teraz nie je rozvíjaný ďalším obrazom ale koncentrovaný v obraze samotnom. Narácii dopomáhajú bohaté scény, ktoré sa pohrávajú so svetom napr. morských panien, lesných víl, či novodobých princezien zahltených luxusom. Tie sú obklopené svojim zdanlivo typizovaným prostredím, avšak ich zasadenie v ňom je niekedy až znepokojujúco odlišné. Istá neprítomnosť svedčí o určitom vymaňovaní sa z neho. Halasová sa pohráva s myšlienkami, do akej miery sa postavy so zmýšľanými príbehmi a predstavami o nich stotožnili a ako veľmi sa ich súčasťou naozaj stali. Vo svojich obrazoch im necháva priestor pre ich vlastné snívanie a túžby, ktoré divákovi nie sú vždy odkryté. Obrazy sa tak ocitajú v akomsi medzistave medzi bdením a snom, medzi krásnom a desivosťou. V tomto medzistave sa možno stretnúť s túžbou, pri ktorej, podľa autorky, nie je prioritou túžené ale túžba samotná.

 

Paulína Halasová (1992, Martin) v roku 2017 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maliarstvo. Venuje sa najmä maľbe, kresbe, grafickým návrhom a scénografii. Počas štúdia (2015-2016) absolvovala ročnú stáž  na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 2013 až do 2015 navštevovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor scénografia. Dnes pracuje v Spišskom divadle ako grafička na scénografii a kostýmoch k pripravovanej inscenácii.

AUTORKA O SVOJEJ TVORBE

V dielach sa zaoberám pohľadom na svet cez prizmu "fiktívnych" žien. Tieto bytosti prezentujú ženu nie takú akou naozaj je, ale ako je vnímaná cudzími ľuďmi z vonku a preto nie je viac než fikciou. Ide tu o predstavu o žene? Alebo si žena túto predstavu osvojila a stala sa ňou samou? Kde sú hranice medzi realitou a snami? V dielach sa postavy vymaňujú z pasce sociálneho statusu a žijú si svoj sen. Vo svete morálnej a psychickej slobody narážajú na existenciálne hranice, kde je žena konfrontovaná so svojou podstatou bytia.

Diela prezentujú skúmanie psychiky človeka, bez toho, aby sa uchyľovali k abstrakcii, pričom telesnosť neodlišujú od emocionálneho aspektu. Pôvab, dôstojnosť, hrdosť, nezávislosť, sila a inteligencia, ale aj skepsa a úzkosť sú emócie, ktoré sú naším duševným majetkom a na povrch sa predierajú cez mimiku. Telesný a duševný svet nemožno od seba oddeliťkým žijeme a dýchame. A je len na nás , kde medzi nimi urobíme hranicu.

Projekt obsahuje diela v klasickom médiu olej na plátne.  Jednotlivé diela na seba tematicky nadväzujú, preto je ich správne usporiadanie dôležité.  Svoje obrazy vnímam ako vystrihnuté sekvencie z filmu, ktoré dokopy vytvárajú jeden celistvý príbeh. Tento príbeh prevádza diváka postupne od začiatku miestnosti do jej konca, pričom medzi jednotlivými výjavmi vznikajú nové konotácie a vzťahy. Obraz ako samotný výjav nie je pre mňa uspokojivý a diela obohacujem o myšlienku, ktorá je ich nositeľom a do koncepcie prináša pohyb.

Tento nový uhol pohľadu ako môžeme na obrazy nazerať je v symbióze s novými formami umenia ako je film či komiks. Zároveň si však udržiavajú pátos starých malieb, čo je spôsobené tým, že som verným fanúšikom starých majstrov a viera v maľbu je podstatou celej mojej tvorby.

Paulína Halasová

halasova_pozvanka

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Lucia Kováčová

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne