Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Pavla Pádivá: Z denníka č.651; Lucia Černayová: Diery

Pavla Pádivá: Z denníka č.651; Lucia Černayová: Diery

Termín: od 23.10.2009, 17:00 do 6.12.2009, 17:00 denne okrem pondelka

Pod týmto názvom výstava predstaví maliarske diela dvoch reprezentantiek najmladšej generácie výtvarných umelcov Trenčianskeho kraja, ktorých tvorba popri maľbe je otvorená aj iným médiám a ich vzájomným presahom – priestorovým inštaláciám, videoinštaláciám a ďalším tvorivým experimentom. Pre výstavu v Trenčíne obe mladé umelkyne pripravili celkom nový projekt veľkoformátových maliarskych diel, korešpondujúcich s novootvoreným, netypickým klenbovým výstavným priestorom. Práve jeho sugestívna atmosféra ich inšpirovala k príprave videoprojekcie, premietanej počas výstavy.

Lucia Černayová

Mgr.Art Lucia Černayová/1983/ v rokoch 2001 – 2005 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri interaktívnej maľby u prof. Balka. V rokoch 2003 – 2008 absolvovala Vysoké učení technické v Brne, Fakultu výtvarných umení, v Ateliéri enviroment – konceptuálne tendencie u prof. Mertu. V jej tvorbe prevláda chuť experimentovať a spracovávať nové výzvy. Zaujal ju vzťah a pohľad vlastnej rodiny na autorkinu umeleckú tvorbu a umenie ako také, overovanie si skutočnej i relatívnej hodnoty umeleckého diela pod vplyvom pôsobenia zmeneného prostredia i dĺžky času, či maľby netradičnými prírodnými materiálmi / hlina a pod.../. Svoje invenčné postupy uplatňuje vo figurálnej i krajinárskej tvorbe. V sérii drobných kresieb a akvarelov, prostredníctvom sviežeho a uvoľneného kresebného a farebného gesta zaznamenáva vlastné intímne postrehy a tvorivé impulzy. Pre výstavu v Trenčíne pripravila tému „Diery“. Tieto napohľad nezaujímavé priestory sa pre ňu stali inšpiráciou k zamysleniu a úvahám o existencii vnútornej, tajomnej krajiny, neznámeho priestoru, v ktorom sa odohrávajú pozoruhodné, tajomné a niekedy ťažko dešifrovateľné deje. Sú to duchovné priestory, nové svety do ktorých túži preniknúť.

Pavla Pádivá 

Mgr.Art. Pavla Pádivá/1978/ v rokoch 2001 – 2007 absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri súčasnej maľby u prof. Hodonského. Vo svojej maliarskej, figurálno – krajinárskej tvorbe intenzívne transponuje pocity a vnútorné vnemy z vlastného podvedomia ale i najbližšieho okolia i krajiny. Práve krajina sa pre ňu stáva harmonickou, všeobjímajúcou substanciou, do ktorej bezpečia svoje ľudské i zoomorfné figúry komponuje. V tomto príbehovom, animálno – figurálnom prelínaní hľadá v parafrázach a personifikáciách premeny, ale aj výšky a pády ľudského myslenia i počínania. Je to metaforicko – symbolický priestor, v ktorom autorka vedie svoj vnútorný dialóg so sebou i svetom okolo. Najnovšie ju zaujal motív japonskej gejše. Tá v jej tvorbe zastupuje pomyselný bod ženskosti (symbol ušľachtilého, vznešeného vnútra). Akoby z vlastného „Z denníka č.651“ otvárala stránky, do ktorých si zaznamenávala túžby, sny , ale i poznania a skúsenosti, ktoré v inotajoch ukladá do svojich malieb. Necháva tak možnosť predstavivosti a ďalším asociáciám. Často sú jej maľby akoby zahalené do tlmene - farebného ticha, aby bol priestor pre meditáciu čo najintenzívnejší.

Pre výstavu v Trenčíne obidve mladé umelkyne pripravili celkom nový projekt veľkoformátových maliarskych diel, korešpondujúcich s novootvoreným, netypickým klenbovým výstavným priestorom. Práve jeho sugestívna atmosféra ich inšpirovala k príprave videoprojekcie, premietanej počas výstavy.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PaedDr. Elena Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

10 fotografií