Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Prvé desaťročie

Termín: od 4.2.2016, 16:00 do 13.3.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Jubilejná výstava je určená širokej verejnosti, žiakom a pedagógom rôznych stupňov vzdelávania. Cieľom výstavy je predstaviť najlepšie výstupy prác a projektov žiakov k 10. výročiu existencie Strednej umeleckej školy a prezentovať inovatívne metódy a formy vyučovania, ktoré kladú dôraz na individuálny prístup pedagóga v integrácii individuálnych potrieb a možností žiakov pri dosahovaní výsledkov. Výstava poukazuje nielen na rozvoj špecifických záujmov žiakov a medzipredmetové integrácie, ale aj na historicko-spoločenský kontext stredného remeselno-umeleckého školstva, v historickom kontexte až po súčasnosť v regionálnom priestore.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

pedagógovia SUŠ v Trenčíne

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Stredná umelecká škola v Trenčíne