Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rudo Prekop: ZÁTIŠIA 1990-2015

Rudo Prekop: ZÁTIŠIA 1990-2015

Termín: od 6.11.2015, 17:00 do 13.12.2015, 17:00 denne okrem pondelka

Rudo Prekop, pôvodom slovenský fotograf, ktorý desaťročia žije a pôsobí v Prahe, patrí medzi významných predstaviteľov súčasnej čiernobielej fotografie. Osobitosťou a originalitou svojho fotografického videnia získal zaslúžene dôležité postavenie na slovenskej i českej umeleckej scéne.

V začiatkoch a často aj dnes je jeho tvorba spájaná s aktivitami predstaviteľov Slovenskej novej vlny, slovenskými spolužiakmi, v súčasnosti uznávanými fotografmi, ktorí študovali v 80 – tych rokoch 20. storočia na katedre Fotografie FAMU v Prahe (Rudo Prekop/1959, Vasil Stanko/1962, Tono Stano/1960, Miro Švolík/1960, Peter Župník/1961, Kamil Varga/1962, Jano Pavlík/1963, † 1988, Martin Štrba/1961). V súčasnosti sa rané obdobie tvorby tejto jedinečnej generácie opäť dostalo na výslnie a získava si zaslúženú pozornosť umeleckej verejnosti viacerými aktivitami i realizovanými spoločnými výstavami „Slovenská nová vlna/80.tá léta“, Pražský dům fotografie, Praha, 2013; „Slovenská nová vlna/80.te roky“, Kunsthalle, Bratislava, 2014 a tiež v kinách uvedeným dlhometrážnym dokumentárnym filmom „Vlna versus breh“ (réžia Martin Štrba, 2014), ktorý sa zameriava na ranú tvorbu, ale i súčasné pôsobenie, myšlienky i názory predstaviteľov Slovenskej novej vlny.

Biografia Ruda Prekopa zaznamenáva neuveriteľnú pracovno - tvorivú i umeleckú aktivitu umelca, ktorého životným postojom je precíznosť, dôslednosť, perfekcionizmus - vlastnosti, bez ktorých by nedokázal fungovať toľko rokov v takom vypätom a mnohými aktivitami naplnenom pracovnom rytme.

Bez týchto daností by nemohol tvoriť tak systematicky fotografie a viaceré  cykly, ku ktorým sa dokáže aj po rokoch vrátiť, znovu ich rozšíriť o nové variácie, nápady, inšpirácie a doplniť tak ďalšiu skladačku do mozaiky svojho umeleckého hľadačstva.

Od počiatku 90-tych rokov až do súčasnosti pracujem paralelne na niekoľkých tematických cykloch.

V prvom rade sú to REÁLOVKY a ZÁTIŠIA. V posledných rokoch k nim pribudol figurálny cyklus, ktorý nazývam NOVÉ FIGÚRY. Samostatným súborom sú ARANŽE.

Priebežne pracujem s nájdeným negatívnym a pozitívnym obrazovým materiálom: The best of ANONYMOUS (spolupráca s Petrom Kalmusom). Okrem toho koncepčne dlhodobo pracujem s multižánrovým obrazovým archívom a mám taktiež rozpracovaných niekoľko konceptuálnych a experimentálnych projektov.

ZÁTIŠIA sú predovšetkým štúdiové (ale aj exteriérové) aranže predmetov, zostavované prevažne z nájdených rekvizít. Počas doby, v ktorej tento súbor vzniká, premieňa sa tak formálne, ako aj obsahovo.

ZÁTIŠIA sú do dnešných dní otvoreným súborom a skladajú sa z týchto tematických cyklov: (Pocty, Pomníky I., Pomníky II., Hrdinovia, Kvetiny, Diptychy, Trilógie, Svetlo)“. (Rudo Prekop)

Rudo Prekop dosiaľ vždy pracoval s rekvizitami, či už ľudskými, prírodnými, či technickými. V najnovšom projekte SVETLO (2014 – 2015) sa rozhodol zhmotniť nehmotné - zhmotniť svetlo. Prácu so svetlom autor dokonale ovláda, keďže práve svetlo a tieň sú základné atribúty práce s fotografiou. Svetlo sa stáva „predmetom“ hodným umelcovho záujmu. Mágia jeho pôsobenia nesie so sebou mystiku i symboliku sily, života, nádeje či túžby. Autor odkrýva jeho energiu v zábleskoch poznania, či postupne sa rozjasňujúcich snímkach, v ktorých akoby zo šera prichádzal deň, inokedy v  presne vymedzených opozitných svetelných kontrastoch pozitívu a negatívu čierneho kruhu na bielom pozadí a bieleho kruhu na čiernom pozadí. Kým v jeho predchádzajúcich cykloch bolo možné jeho inscenované artefakty uchopiť, SVETLO je neuchopiteľné. V čiernobielom zázname sa stáva akýmsi až magickým, kultovým (priam okultným) priestorom, neznámym, tajomným svetom, fascinujúcim a vábivým priestorom.

Rudo Prekop neustále objavuje nové tvary, nachádza ďalšie výzvy, odhaľuje neznáme tajomstvá a možnosti fotografie. Zdá sa, že studnica jeho inšpirácie a imaginácie je nevyčerpateľná.

Práve neuveriteľná pracovitosť a vytrvalosť Ruda Prekopa mu umožňuje už 25 rokov vytvárať paralelne vo viacerých fotografických cykloch súčasne vlastné nové svety, v ktorých sa cíti bezpečne a spokojne. Vlastne akoby si tak sám sebe privolával permanentnú radosť zo vzniku náhlej inšpirácie a realizácie dlho sa rozvíjajúcej myšlienky do novej fotografie.

Pri svojich potulkách zbiera odpadový, už neživý materiál, ktorý potom mystifikuje do nových  príbehov a asociácií. Keď ich oživí, načas ich odloží, aby sa za nejaký čas opäť prebudili ako rekvizity akéhosi tieňového divadla a premiestnili sa v panoptiku života do nového príbehu, do novej inscenácie, do novej správy od režiséra Ruda Prekopa.

Jeho obrazotvornosť je tak neuveriteľne bohatá a rozmanitá, že aj keď občas má pocit, že cyklus zátiší už uzatvorí, vždy nové a nové nápady a asociácie ho natoľko fascinujú, že opäť sa poddá nutkaniu a opäť vytvorí nový obraz svojej duše, svoje nové ZÁTIŠIE.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Elena Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne