Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rudolf Moško

Rudolf Moško

Termín: od 14.9.2016, 17:00 do 23.10.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila pri príležitosti životného jubilea významného slovenského maliara a najvýraznejšieho predstaviteľa súčasnej profesionálnej trenčianskej výtvarnej scény - Rudolfa Mošku (ročník 1926) rozsiahlu retrospektívnu výstavu, približujúcu vývoj a rozsah jeho maliarskeho názoru od 50.tych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Odvíja sa  od realistickej krajinomaľby už s náznakmi geometrickej štylizácie, cez vynikajúce figurálne diela 60.tych rokov, dotknutých kubistickou lektúrou až po zásadné obdobie 70.tych rokov, kedy sa sformulovala jeho originálna a najautentickejšia definícia krajinomaľby.  Od 90.tych rokov jeho videnie krajiny nadobúda nové podoby. Pôvodnú mäkkú modeláciu tvarov postupne opúšťa v prospech geometrickej skladobnosti  precízne definovaných a razantne znejúcich hmôt. Následne prechádza aj  k rozšíreniu typického zeleno-modrého  farebného výrazu o vitálne žlté, ružové, čierne a biele tóny. Oblá línia ustupuje prevahe horizontál, vertikál a diagonál.

Základným prínosom Rudolfa Mošku pre slovenské výtvarné umenie je jeho nazeranie na slovenskú krajinu. Ako vášnivý turista má autor charakter  slovenskej hornatej krajiny zakódovaný  v pamäti, aby neopakovateľný rytmus horských masívov a dolín pretavil do výrazovo čistej, abstrahovanej a  údernej podoby.  Maximálna redukcia a zhutnenie jej tvarov sa prejavili v špecifickej, typicky „Moškovskej“ štylizácii majestátnych, veľkých, pádnych až sochársky cítených oblých foriem a v neopakovateľnej farebnosti – v magickom akorde zelených, modrých tónov,  doplnených najmä červenou a čiernou. Kontrapunktom monumentálne pôsobiacich hmôt je magický, jemne vibrujúci kompozičný  a významový detail – motív slnka či mesiaca, pôvabná silueta kostolíka, zhluky mrakov, domov, osamelo sa týčiacich stromov a krov. Jeho krajinárske opojenie je od začiatku 80.tych rokov 20.storočia vyvážené komornými zátišiami. Moško zobrazuje aj zdanlivo každodenné,  neatraktívne a prehliadnuteľné motívy, netradične vypovedá o svete všedných i nevšedných predmetov a súvislostí, aby  sugestívne zobrazil tichú poéziu vecí okolo nás.

Osobitou kapitolou Moškovej výstavnej prezentácie sú kresby, ktoré kontinuálne vznikali počas celej jeho tvorivej aktivity, ako prvý predobraz maliarskej kompozície, ako prvý kontakt s inšpiratívnym krajinárskym prostredím, ako nesmierne suverénny a premyslený záznam videného a precíteného.

V kontexte Moškových tvorivých aktivít nemožno obísť ani jeho početné monumentálne realizácie v architektúre, ktoré vytvoril v rokoch 1960 – 1988 na území celého Slovenska. V bohatej materiálovej a technickej rôznorodosti (vitráže, sgrafitá, kovové a betónové objekty, reliéfy, štukolustrá, keramické a kamenné mozaiky) ich spája premyslená obsahová i výrazová skladba, ktorá sa vždy rozvíja v súzvuku s funkčnými, architektonicko-priestorovými a estetickými kritériami podmieňujúcimi vizuálne vyznenie diel.

Rozsiahla, reprezentatívna výstava Rudolfa Mošku je zostavená zo zbierok slovenských galérií (Slovenská národná galéria v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria v Nitre, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Stredoslovenská  galéria v Banskej Bystrici, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Považská galéria umenia v Žiline, Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), z majetku autora a zo súkromných zbierok.

Rudolf Moško sa narodil  22. 9. 1926 v Dobrej pri Trenčíne. V rokoch  1946 – 1949 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, D. Milly). Od roku 1949 žije a tvorí v Trenčíne. Je zastúpený v zbierkach slovenských galérií a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Od roku 1962 uskutočnil viac ako 40 samostatných výstavných podujatí doma i v zahraničí (Bratislava, Trenčín, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Praha, Pardubice, Kuba, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Švajčiarsko, Rakúsko, Francúzsko...). Venuje sa maľbe, kresbe a v rokoch 1960 – 1988  realizoval na území Slovenska celý rad diel  v architektúre (sgrafitá, štukolustrá, reliéfy, kamenné a betónové objekty, keramické  mozaiky).

pozvanka_mosko

K výstave bol vydaný reprezentatívny katalóg. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia v roku 2016. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora  a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

Z verejných zdrojov podporil

 fpu

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne