Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Rudolf Uher a Michal Uher: Post Scriptum - Záverečný akord

Rudolf Uher a Michal Uher: Post Scriptum - Záverečný akord

Termín: od 23.10.2009, 17:00 do 6.12.2009, 17:00 denne okrem pondelka

Spoločná výstava oboch umelcov s názvom „Post Scripum – záverečný akord“, je treťou zo série, v ktorej syn spolu s otcovým dielom nachádza vzájomnú rodinnú súdržnosť a duchovnú  a tvorivú spriaznenosť. Práve návrat do miest detstva a mladosti je zavŕšením poznania a  pripomenutím si, odkiaľ vzišli korene umenia oboch umelcov.
Rudolf UherRudolf Uher sa narodil 19. 7. 1913 v Lubine pri Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1927 - 1935 študoval na Obchodnej akadémii v Trenčíne a na Učiteľskom ústave v Modre. V rokoch 1941 – 1944 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, na Oddelení kreslenia a maľovania u prof. Jozefa Kostku. Sochárskej tvorbe sa venoval od roku 1941.Od r. 1946 sa zúčastnil niekoľkých študijných zahraničných pobytov a medzinárodných sochárskych sympózií. V roku 1972 mu bolo pozastavené členstvo vo Zväze slovenských výtvarných umelcov a obmedzená výstavná činnosť. Už postihnutý ťažkou chorobou / ochrnul na pravú stranu v r. 1973/ po desiatich rokoch mohol opäť vystavovať. Zomrel 27. 8. 1987 v Bratislave.
Po roku 1989 bolo jeho dielo rehabilitované a úspešne prezentované na významných výstavných projektoch, predovšetkým na pôde Slovenskej národnej galérie. Venoval sa kresbe, komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe na pomedzí figuratívneho a nefiguratívneho prejavu, v ktorom formuloval zásadné problémy moderny 40. a 60. rokov na Slovensku. Jeho smerovanie k monumentálnym blokom a rázne redukovaným hmotám ( predovšetkým z kameňa, dreva , železa i pálenej hliny), v kontexte s mysliteľskou a citovou orientáciou na domáce tradície i príklonom k archetypom, predstavuje objavný prínos pre slovenskú sochársku tvorbu 20. storočia. Výstava v Trenčíne predstaví v tomto duchu komponované objemné objekty z pálenej hliny, ktoré vznikli v 70-tych rokoch už v čase sochárovej choroby. Pre tvorbu Rudolfa Uhra je charakteristické spájanie mohutnosti a nehy, neočakávaná lyrika v monumentálnom tvare. Uher bol sochárom syntézy. V sústave myslenia, v názore na svet i tvar.

Michal UherMichal Uher sa narodil sa 27. apríla 1945 v Trenčíne. V rokoch 1963 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení interiérovej architektúry u prof. D. Kuzmu. V rokoch 1995 – 1998 pedagogicky pôsobil ako vedúci Ateliéru tvorby prostredia na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Je členom Umeleckej besedy v Prahe i Umeleckej besedy Slovenska v Bratislave, s ktorými pravidelne vystavuje na kolektívnych výstavách. Samostatne vystavuje od roku 1965 v Čechách i na Slovensku. Aktívne spravuje dielo svojho otca Michala Uhra. Stal sa spoluorganizátorom jeho výstav počas života i neskôr. Žije a tvorí v Lukovečku pri Zlíne. Venuje sa interiérovým a exteriérovým realizáciám v architektúre, priestorovému riešeniu veľtrhov a výstav, kurátorským aktivitám, užitej grafike, dizajnu a maľbe.
Na výstave v Trenčíne predstaví najnovšie abstraktné, geometricky komponované maliarske kompozície, ktoré koncentruje raz do kontrastných tónov, inokedy tlmených pastelových farieb. V dielach, v ktorých citlivo nadviazal na profesiu architekta, sústreďuje nielen vlastné vnímanie sveta, aj „pamäť svojho rodu“. Práve vnútorné stotožnenie sa s dielom svojho otca zanechalo významný vplyv na jeho umeleckých myšlienkových pochodoch a maliarskych inšpiráciách.

 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PaedDr. Elena Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

9 fotografií