Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Súčasná ukrajinská grafika (výber autorov tvoriacich v technike lept)

Súčasná ukrajinská grafika (výber autorov tvoriacich v technike lept)

Termín: od 8.7.2011, 17:00 do 4.9.2011, 17:00 denne okrem pondelka

Výstava Súčasná ukrajinská grafika otvára priestor pre predstavenie širšieho spektra autorských koncepcií ukrajinských výtvarných umelcov, tvoriacich v technike leptu. Načrtáva obraz o ich tvorivých snaženiach, hľadaniach, neistotách, rozpakoch, ale najmä pripomína autorské úspechy, a to aj svetové. Výstava vypovedá o vnútornej podstate a hlbinných sférach grafického umenia. Hovorí o človeku, o jeho tele i o jeho vnútri. O hmote a o myšlienke. O zrode a o zániku. Ale aj o spôsobe poznávania umeleckou tvorbou. O miere reality, abstrakcie, aj imaginácie v diele. O zdrojoch, z ktorých sa umenie nasycuje. O prelínaní či metamorfóze mýtov, reality, fantázie, či kultúrnych tradícií. O úcte k nim. O tom, že všetko smeruje k človeku, k jeho bytiu a k jeho duši. O bohatstve vnútorných obsahov, s optimálnou formou, ktorú dielo zároveň napĺňa aj tvorí. Nie je veľa umelcov, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu leptu. V súčasnej dobe digitalizácie a nových technológií je obdivuhodné, že mnohí umelci si zamilovali túto sofistikovanú, v minulosti s obľubou využívanú techniku. V grafických kompozíciách, napriek ukotveniu v súčasnosti, vzdialene zaznieva odkaz renesancie, manierizmu i baroka, keďže korene podobných prejavov môžeme zaznamenať vo výtvarných prúdoch šestnásteho a sedemnásteho storočia.
Lept v sebe zahŕňa značné úsilie. Zainteresovaní vedia, že múza prichádza k pripraveným a pocit ľahkej rozkoše z dobre vykonanej práce nadíde až potom, čo boli obrazne povedané, precedené pot a slzy. Je druhom umenia, kde dokonalosť tvarov a línií je dosiahnutá titanskou prácou, ktorá zaberie množstvo času a vyžaduje nezvyčajnú zručnosť. Je výsledkom kresliarskeho majstrovstva a vyhraneného zmyslu pre prácu s líniou. Jemná sieť línií s hlbokým zamatovým tónom čiernej farby sa nedá dosiahnuť žiadnou inou technikou. Použitie farby, zdôrazní maliarsky aspekt diela a umocní emotívny účinok kompozícií. Grafika je kreslením bez obmedzenia, rozmýšľaním v intímnych priestoroch sna a skutočnosti.
Autori svojsky a citlivo reagujú na chaos podnetov a tlakov, ktoré na nich doliehajú. V imaginatívnej podobe otvárajú neprehľadné labyrinty ľudskej psychiky, objavujú ľudské beštiárium, ale aj jednoduché šťastie a lásku.. Jazykom tajomných kódov a znakov evokujú svet dávnych kultúr a zaniknutých civilizácií. Všetko je možné, všetko je dovolené – fantázia, mystifikácia, prekvapenie, hravosť, ľahkosť nadsázky, ale aj prýštiaca asociatívnosť.
Grafika je veľkolepým umeleckým remeslom s možnosťou širokej komunikácie. Môžeme pri nej rozmýšľať, rozprávať sa s dielami, vyburcovať svoju obrazotvornosť, alebo hoci aj stíšiť sa v meditatívnom tóne. Umenie ukrajinských grafikov si svojich priaznivcov a zaslúžený ohlas u odbornej teórie a kritiky získalo dnes už v celom kultúrnom svete. Svedčia o tom i mnohé najvyššie uznania na medzinárodných výtvarných fórach. Na základe uvedených skutočností môžeme s plnou zodpovednosťou konštatovať, že lepty ukrajinských grafikov sú v umeleckom svete pojmom a plnohodnotne dopĺňajú a obohacujú obraz súčasného výtvarného diania.

Konštantyn Antjuchin

Narodil sa v roku 1965 v Kyjeve na Ukrajine. V roku 1984 ukončil Strednú umeleckú školu. Navštevoval súkromné umelecké štúdio A. Agafonova. V rokoch 1987 – 1990 pracoval ako reštaurátor v odbore reštaurovania monumentálnej maľby.  Od roku 1990 do roku 1996 bol poslucháčom  Kijevského inštitútu výtvarných umení. Od roku 1994 sa začal zaoberať tlačou grafiky a ex-libris. Jeho dielo bolo prezentované na mnohých domácich i zahraničných, samostatných i kolektívnych výstavách.

Jurij Čaryšnikov

Narodil sa v Ľvove na Ukrajine. V roku 1971 absolvoval Polygrafický inštitút  výtvarného umenia vo Ľvove. Venuje sa grafike, ilustrácii a pedagogickej činnosti. Jeho práce boli publikované v New York Times, aj v iných amerických a európskych publikáciách.. Autor bol za svoju výtvarnú tvorbu mnohokrát ocenený ( BIB Bratislava, 1983, Lipsko, 1989, Los Angeles, 1998, 1999, atď. ). Čaryšnikove dielo sa nachádza v zbierkach mnohých galérií (napr. Tretiakovskej galérie v Moskve).

Oleg Denysenko

Narodil sa 27.marca 1961 vo Ľvove na Ukrajine. Autor je absolventom Ukrajinskej Akadémie polygrafie, odbor grafika. Venuje sa grafike, maľbe, plastike a umeleckým knihám. Svojimi prácami sa predstavil na mnohých samostatných i kolektívnych, domácich a zahraničných výstavách. Zúčastňuje sa pravidelne na medzinárodných  tvorivých sympóziách  Jeho tvorba bola ocenená 28  medzinárodnými cenami (Rusko, Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Kórea, USA, atď.). Denysenko je členom Národnej únie umelcov Ukrajiny, členom Akademického senátu Medzinárodnej umeleckej akadémie v Ríme.

Oleksij Fedorenko

Narodil sa 24.októbra 1961 v Kyjeve na Ukrajine. V roku 1982 ukončil Vyššiu umeleckú školu, fakultu dizajnu v Kyjeve. V roku 1992 absolvoval na Akadémii umenia v Kyjeve, na odbore knižnej grafiky. Autor sa venuje grafickej tvorbe. Od roku 1985 sa pravidelne zúčastňuje na samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho tvorba bola v zahraničí viackrát ocenená.

Sergij Ivanov

Narodil sa 10.septembra 1957 v Kamjanec – Podilsky na Ukrajine. Absolvoval Ukrajinskú akadémiu umenia v Kyjeve, odbor grafika. Venuje sa grafike, maľbe, plastike a umeleckým knihám. Pedagogicky pôsobí  ako profesor kompozície a grafiky na Ukrajinskej akadémii v Kyjeve, na odbore grafiky. Svojou tvorbou sa zúčastnil na viac ako 50 medzinárodných výstavách grafiky. Samostatne vystavoval na viac ako 15 výstavách. Medzinárodné ceny za grafiku získal v Belgicku, USA, Taliansku, Poľsku.

Konstantyn Kalynovyč

Narodil sa 9. augusta 1959 v Novokuznecku v Rusku. V rokoch 1986 – 1992 študoval na Ukrajinskej Akadémii umenia v Kyjeve. Od roku 1992 je členom – korešpondentom Kráľovskej spoločnosti maliarov a grafikov. Žije a pracuje v Lugansku na Ukrajine. Od roku 1992 svoju tvorbu prezentuje na mnohých domácich i zahraničných výstavách. Na svojom konte má mnoho medzinárodných ocenení svojej tvorby (Kórea, Poľsko, Čína, Belgicko, Slovensko, Francúzsko, Turecko, Taliansko, atď.).

Vladimir Pinigin

Narodil sa 21. septembra 1941 v Leningrade v Rusku. Od roku 1958 žije v Ľvove na Ukrajine. V roku 1965 ukončil štúdium na Ukrajinskom polygrafickom inštitúte v Kyjeve. Venuje sa grafike, maľbe, plagátovej tvorbe, dizajnu. Od roku 1974 je členom ukrajinskej Únie umelcov. Od roku 1963 svoju tvorbu prezentuje na domácich i zahraničných výstavách. Pripravil viac ako 12 samostatných výstav. Jeho tvorba bola viackrát medzinárodne ocenená. 

Arkadij Pugačevskij

Narodil sa v roku 1937 v Kyjeve na Ukrajine. Absolvoval štúdium na Ukrajinskom polygrafickom inštitúte v Kyjeve. Venuje sa predovšetkým rytectvu. Svoju tvorbu prezentoval na viac ako 50 medzinárodných prehliadkach grafiky. Pripravil množstvo samostatných výstav. Pugačevského tvorba bola ocenená, získal najmenej 17 cien a uznaní. Autor je členom viacerých profesných združení a  spoločností na Ukrajine, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Genadij Pugačevskij

Narodil sa v roku 1966 v Kyjeve na Ukrajine. Absolvoval Ukrajinskú školu umenia. Maliarstvo študoval na súkromnej škole Zaretského. Grafické techniky študoval u svojho otca Arkadija Pugačevského. Venuje sa ryteckým technikám. Autor sa zúčastnil na viac ako 50 medzinárodných prehliadkach voľnej grafiky a ex-libris. Za tvorbu získal 14 medzinárodných ocenení. Je členom profesných združení vo Veľkej Británii.

Roman Romanyšyn

Narodil sa 13. júla 1957 na Ukrajine. Absolvoval štúdium na Inštitúte dekoratívneho a užitého umenia v Ľvove. Venuje sa grafike, maľbe a soche. Žije vo Ľvove. Od roku 1986 sa pravidelne zúčastňuje na prehliadkach výtvarného umenia doma i v zahraničí. Je pravidelným účastníkom medzinárodných výtvarných sympózií. Za svoju prácu získal mnohé medzinárodné ocenenia. Romanyšynovo dielo je v majetku viacerých prestížnych múzeí umenia (Tretiakovská galéria, Moskva, Ukrajinské múzeum umenia, Kyjev, atď. ).

Bohdan Soroka

Narodil sa 2. septembra 1940 v Ľvove na Ukrajine. V roku 1964 absolvoval štúdium na Akadémii umenia v Ľvove. V roku 1989 vo Viľniuse získal cenu na Medzinárodnej súťaži v ex-libris. V rokoch 1996 – 2001 pedagogicky pôsobil ako vedúci oddelenia grafického dizajnu na Akadémii umenia v Ľvove. Autor svoju tvorbu prezentuje na samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Oksana Stratijčuk

Narodila sa 22. mája 1968 v Kyjeve na Ukrajine. V roku 1992 ukončila  štúdium na Štátnom inštitúte umenia v Kyjeve, na oddelení grafiky. V roku 1992 sa stala členkou Národnej únie umelcov Ukrajiny. V rokoch 1993 – 1996 postgraduálne študovala na ukrajinskej Akadémii umenia. Dosiahla titul magister umenia v odbore grafiky. Pravidelne sa zúčastňuje výstav doma i v zahraničí. Výsledky svojej práce prezentovala na viac ako desiatich samostatných výstavách.  Je držiteľkou viacerých prestížnych ocenení za svoju tvorbu.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Alena Hejlová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

12 fotografií