Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

TOTO! je ilustrácia XV.: RODINNÁ ZÁLEŽITOSŤ Anastázie Miertušovej a Mariána Čunderlíka

TOTO! je ilustrácia XV.: RODINNÁ ZÁLEŽITOSŤ Anastázie Miertušovej a Mariána Čunderlíka

Termín: od 22.7.2021, 17:00 do 3.10.2021, 17:00

TOTO! JE TLAČOVÁ SPRÁVA

8. júla 2021, Trenčín

výstava —

— Rodinná záležitosť Anastázie Miertušovej a Mariána Čunderlíka

Kurátor a kurátorky: Ida Želinská, Miroslava Urbanová, Ján Kralovič

 

dátum —

otvorenie výstavy – 22. 7. 2021 o 17.00 hod.

miesto —

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého ul. 27 v Trenčíne

Hej. Vystaviť diela manželského páru, je taká diskrétna téma, taká „rodinná záležitosť“. Akoby sme nazerali spoza pootvorených dverí a len tušili, čo sa to tam – medzi tými dvomi – odohráva.

 

Trochu voayerské, však?

Stáli sme sa nad rozloženými dielami a pýtali sme sa sami seba, koľko odhaliť z ich súkromia, koľko priestoru venovať porovnávaniu toho, ako tvorili, jedna aj druhý a či sa vôbec snažiť o to, čo vytiahnuť dopredu? Tie ilustrácie, z ktorých je cítiť, ako veľmi sa ovplyvňovali? Alebo presne naopak: vystaviť len tie, v ktorých si idú každý „svoje“

               Koniec koncov – aj kunsthistorička Miroslava Urbanová povedala:Ostávajú prepojení nielen rodinnými, kolegiálnymi putami, ale aj istými estetikami a ich novými možnosťami, ktoré sa naplno dostali do popredia predovšetkým v ''zlatých šesťdesiatych''.“

               Anastázia Miertušová a Marián Čunderlík patrili medzi headlinerov v slovenskej ilustrácii, aj keď tvorili prevažne literatúru pre dospelých čitateľov – teda na menších plochách. Prebal, frontispis a pár celostrán, čo rozdeľovali text. Experimentovali s plochou, ale aj so spôsobom zobrazenia. Ustupovali od popisných štylizácii smerom k zjednodušeniu, až sa dotýkali minimalizmu. Preklápali do diel, vydávaných vo vysokých nákladoch, trendy súčasného umenia – vlastne tak čitateľov navádzali na to, ako sa  naň pozetať.

               Kunsthistorik Ján Královič hovorí: V knižnej tvorbe Anastáze Miertušovej a Mariána Čunderlíka nachádzam viaceré spoločné znaky vychádzajúce z prepojení technického obrazu so štruktúrou niekedy pôsobiacou „op-artovo“ inokedy s motívom perforácie či „omietkovej“ štruktúry. Abstraktnú plochu dopĺňa figúra a frekventovane aj fotografická montáž alebo kolážovaný detail, ktorý je navyše doplnený  farebným akcentom.“

Tak sme ich teda nechali rozprávať sa, na stenách galérie. Nič iné. Tak, ako keď sa doma zatvoria dvere na rodičovskej izbe a vy viete, že tí dvaja spolu hovoria o niečom dôležitom. Občas ticho, inokedy vášnivo nahlas. Občas cynicky, inokedy ubližujúco, niekedy pohŕdavo v odkazoch, inokedy v súznení.

Veľa sa skrýva v tých detailoch.

Stojí za to prísť a pozerať sa.

 

Od 23. 7. do 3. 10. 2021 do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizátorom výstavy je TOTO! je galéria.

 

Anastázia Miertušová (1927 – 2002)

sa venovala sa maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. Vytvorila ilustrácie k desiatkam kníh, najmä pre dospelých čitateľov - najčastejšie vo forme koláží. Spájala a tvarovala rôzne materiály tak, že jej knižné diela často pôsobia doslova konštruktivisticky. Nájdeme ich napríklad v Noci v Lisabone či v Trajoch kamarátoch Ericha Mariu Remarquea (1966), v Skúške vodou Gunnara Ekelöfa (1971) aj v Zrkadle tieňov Valerija Briusova (1978). 

 

Marián Čunderlík (1926 – 1983)

študoval najskôr na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v ateliéri Jána Mudrocha, potom na Vysokej škole výtvarných umení u Ľudovíta Fullu. Bol umelcom avantgardy – v rokoch 1961 – 65 spoluorganizoval výstavy skupiny Bratislavské konfrontácie, neskôr Klubu konkretistov. Napriek tomu, že ťažisko jeho tvorby leží v maľbe, priekopnícky – kolážou – ilustroval desiatky kníh, najmä pre dospelých.

 toto_pozvanka

Zabezpečuje

TOTO! je galéria