Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva

TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva

Termín: od 5.12.2014, 17:00 do 8.2.2015, 17:00 denne okrem pondelka

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, v rámci svojej dlhodobej dramaturgickej koncepcie vytvorila v rokoch 1981 – 1989 tradíciu pravidelných bienálnych komorných sochárskych prehliadok. Galéria zrealizovala sochársku prehliadku  ešte v rokoch 1995 a 1998. Potom túto tradíciu prerušili existenčné problémy spojené s reštitúciou jej sídla, hľadaním, rekonštrukciou a sťahovaním sa do nových priestorov. S odstupom času galéria opäť obnovuje kontinuitu tohto celoslovenského podujatia. Uvedená výstava a k nej vydaný katalóg budú prostredníctvom viac ako osemdesiat autorov v najširšom spektre prezentovať sochársku tvorbu, aby tematicky, materiálovo, vekovo, či teritoriálne neobmedzovali autorov. Ambíciou projektu je konfrontácia rôznorodých námetov, individuálnych sochárskych programov a pohľadov na svet. Výstava TRENČÍN 2014 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, je jedinečným celoslovenským výstavným projektom, ktorý komplexne mapuje celé spektrum tvorivých názorov a tendencií. 

Katalóg výstavy - elektronická verzia

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Alena Hejlová, PaedDr. Ela Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne