Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Xénia Bergerová: Maľba

Xénia Bergerová: Maľba

Termín: od 15.3.2013, 17:00 do 28.4.2013, 17:00 denne okrem pondelka

Xénia Bergerová  programovo  rozvíja výraz a polohu  maľbyvychádzajúcu z  výtvarného cítenia, hodnôt, ktoré vyznáva achce dosiahnuť.   Kultivuje maliarsku kvalitu, neustále skúma výrazovú nosnosť jednotlivých  prvkov a ich vzájomnú harmóniu - koloristickú syntézu námetu, nálady, priestoru a času. Farba  je primárna, nosná, organizuje výstavbu obrazu, tvorí hĺbku, objem, vyjadruje pocity, podmaňuje si zmyslové vnímanie.  Xénia nepodáva námet, ale  vizuálny priestor- tajomný, jemne slávnostný, s výpravným scénickým usporiadaním. Cieleným  „nasvietením„ zdôrazňuje mentálny rozmer a náladu toho, čo sa na javisku opery, vedomia alebo  pocitového sveta práve odohráva. Má čiastočne ustálený obrazový a významový slovník.  V rôznych kombináciách sa popri  zvieracích motívoch objavuje štylizovaná figúra  a  prírodné prostredie s bohatou vegetáciou,  prípadne odhmotnená kompozícia vredukovanej farebnej  škále, približujúca sa k ornamentálnej kaligrafii  ďalekého východu .

Xénia Bergerová  (1977), študovala v  Ateliéri maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2001), v roku 2000 absolvovala  semestrálny študijný pobyt na  AkademiiSztukPieknych v  Krakove, v roku  2006 získala   diplom a titul „Artisdoctor“.  Pracuje na Katedre reštaurovania VŠVU. Žije a tvorí v Bratislave. 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Xénia Lettrichová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

12 fotografií