Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ /ženy v zbierkovom fonde GMAB/

ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ /ženy v zbierkovom fonde GMAB/

Termín: od 8.3.2018, 17:00 do 29.4.2018, 17:00

Žena ulica dlaň kosť

Ženy v zbierkovom fonde gmab

Ženské autorky v umení boli v celej histórii skôr raritným pojmom. Napriek postupnej emancipácii sa neustále počas tvorivého presadzovania stretávali s nemožnosťou osvojiť si umelecké formy, so sexizmom a podceňovaním zo strany mužov. Výstava „Žena ulica dlaň kosť“ prezentuje výber diel čisto len ženských autoriek zo zbierkového fondu GMAB, ktoré svojou tvorbou a nie vždy celkom „ženskými“ témami významne prispeli k zhodnoteniu výtvarného umenia na našom území napriek ich „pohlavnej nerovnocennosti“ a predsudkom.

Výstava prezentuje viac ako 50 autoriek (z celkového počtu 64 zastúpených v zbierkovom fonde galérie), známych i menej známych – žien maliarok, sochárok, fotografiek či grafičiek. Napriek mnohým nepriazňam a s tým súvisiacim pomerne nízkym počtom sa dokázali presadiť a konkurovať mužským kolegom, považovaným za nositeľov inteligencie a geniality.

Je to šťastná náhoda, že termín otvorenia výstavy vyšiel práve na Medzinárodný deň žien – 8. marec. Na deň, kedy si nás – ženy - muži uctievajú a obdarovávajú. A tiež na deň, kedy si pripomíname, že ženy pred nie tak dávnym časom ešte nemali rovnaké, ba ani porovnateľné právne a sociálne možnosti ako muži a ich hlavnou úlohou mala byť predovšetkým starostlivosť o rodinu a domácnosť.   

Boj žien v minulosti sa netýkal iba lepších podmienok na prácu a politickej otvorenosti. V umeleckej a kultúrnej sfére sa kládol dôraz na zrovnoprávnenie podmienok žien na vzdelanie a prístup k informáciám, a to i v oblasti výtvarného umenia. Prirodzené miesto ženy bolo v domácnosti, pri deťoch a po boku manžela, a teda mimo verejného priestoru a kultúrnej spoločnosti, zatiaľ čo muži sa mohli akademicky vzdelávať a svoju tvorbu slobodne prezentovať. Tento „patriarchálny útlak“ žien podporoval názor, že feminínna tvorba – vo voľnom čase a popri rodine, je vhodná iba ako koníček a mala by byť spätá s prírodou, materstvom či zveľaďovaním domova (čiže obmedzená na domáce výjavy, rodinné námety, kvety, ručné práce a pod.). Tá bola pejoratívne označovaná ako ženská, a teda považovaná za nižšiu a amatérsku. Väčšina žien, ktoré sa v minulosti venovali umeniu, vďačila za rozvoj svojho nadania pôvodu z umeleckých rodín alebo svojej role dcéry, manželky, milenky či múzy umelcov, no boli vopred odcudzované a vylúčené z umeleckých kruhov s označením ako nemorálne či deviantské.

V období 60. a 70. rokov 20. storočia sa zásluhou feministického hnutia začalo pátrať po chýbajúcich článkoch dejín ženského umenia prostredníctvom rôznych historických záznamoch a denníkoch. Až vďaka tomu ženy umelkyne vstúpili do povedomia verejnosti. Napriek rovnocenným možnostiam a prístupom k umeleckému vzdelaniu sa ženy v súčasnosti v umení neustále stretávajú s oveľa väčšou kritikou ako ich kolegovia muži. Ich práce sú i napriek ich kvalite a originálnemu pohľadu cenené oveľa menej, sú menej prezentované i zastúpené v umeleckých inštitúciách. Ženy ako nositeľky života musia čeliť dileme stať sa matkou, a tak obmedziť časť svojho tvorivého priestoru a čeliť tak viacerým limitom, alebo budovať kariéru svojbytnej umelkyne, nezaťaženej starostlivosťou o rodinu.  Pre ďalší progres ženského umenia je dôležité, aby si ženy vytvárali a zachovávali originálny štýl, aby si samé zvolili témy a výrazové prostriedky bez obmedzení pravidlami na základe svojich vlastných skúseností a presvedčení, či už z uhla matky – umelkyne alebo ženskej individuality.

Prezentácia vybraných diel mapuje generačne širokú ženskú tvorbu z obdobia 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť. Vyzdvihuje jednotlivé autorky, ktoré si vďaka uvedomeniu vlastnej jedinečnosti vydobyli miesto v moderných dejinách umenia v rôznych výtvarných médiách, upriamuje pozornosť na okruhy tém, ktoré boli často mužmi pokladané za diletantské a nehodné verejnej prezentácie, a zároveň boli mnohé z nich invenčné a zásadné.

autorská koncepciaMgr. Radka Nedomová

Autorky zastúpené v zbierkovom fonde GMAB

Augustínová, Božena / Balážová, Mária / Bandi, Barbara / Bartošíková, Oľga / Bellušová-Rusková, Zuzana / Beráková, Andika / Bleyová, Oľga / Bombová, Viera / Boríková-Jančovičová, Lýdia / Cvengrošová, Ľudmila / Čtveráková, Libuša / Dúbravková-Lehotská, Magdaléna / Dusíková, Maja / Fabriciová, Ľubica / Filová, Mária / Gandlová, Kvetoslava / Gergeľová, Viera / Goliášová-Drobná, Anna / Greinerová, Sibylla / Haberernová, Mira / Horňáková Černayová Lucia / Horníková, Marta / Hrdlíková Pádivá, Pavla / Chabadová, Marta / Jureňová-Vlhová, Petra / Kišáková, Anna / Klimová, Tamara / Kolčáková, Běla / Kolenčíková, Tamara / Kraicová, Viera / Krajčová-Hollá, Dana / Lehotská, Eugénia / Lunterová, Bernardína / Masarovičová, Erna / Maxonová, Edita / Medvecká, Mária / Miertušová, Anastázia / Mináčová, Zuzana / Mišáková-Abelová, Eva / Mrázová, Lea / Pataki, Klára / Pavlíčková, Jarmila / Plicková, Ester / Prudilová, Ľubica / Rappensbergerová-Jankovičová, Naďa / Robinsonová, Magdaléna / Rónaiová, Veronika / Rudavská, Mária / Sadovská, Dorota / Sigetová, Agneša / Slavinská, Irena / Šicková - Fabrici, Jaroslava / Šimerová-Martinčeková, Ester / Šišoláková, Zora / Šperková, Blanka / Štanclová, Kamila / Štrbíková, Margita / Trizuljaková, Eva / Vavrová, Katarína / Zámečníková, Ingrid / Zmetáková, Uľjana / Žilíková-Sládeková, Terézia / Žilinčanová, Viera

pozvanka_zeny

Nový vizuál sprievodných materiálov GMAB vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu. 

fpu

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne