Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Nová stála expozícia M.A. Bazovského

Rok 2019 je pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne kľúčový. Je to rok, kedy si pripomíname 50. výročie založenia galérie, a zároveň 120. výročie narodenia veľkého umelca Slovenska - Miloša Alexandra Bazovského. Maliara, ktorý svojou odvahou, svojráznym štýlom a originálnym pohľadom na umenie prispel k formovaniu modernej slovenskej kultúry. Práve tieto atribúty sme sa v tomto roku rozhodli akcentovať prostredníctvom inovovanej stálej expozície, ktorá prezentuje tvorbu Bazovského v súčasnom duchu. Jej cieľom je vytvorenie minimalistického priestoru, kde jednotlivé diela, ktoré sú nositeľmi Bazovského názorov a rôznych signifikantných typológií,vyznievajú účinkom jednotlivých koexistujúcich faktorov. Vytvára sa tak reprezentatívne prostredie, predstavujúce nielen najpodstatnejšie diela autora, ale aj jeho názorový a duchovný vývoj. Nová stála expozícia sa stáva otvoreným nástrojom na komunikáciu s divákom a návštevníkom, prostredníctvom ktorej je schopná interpretovať súčasným jazykom Bazovského dielo. Je definovaná výraznou podlahou, jednotným systémom inštalácie a dvojitým rámom, ktorý svojím minimalistickým tvaroslovím a priznanou prirodzenou materialitouvyzdvihujefarebnú a štýlovú autentickosťumelcovej tvorby. Samotný spôsob inštalácie diel umožňuje vo svojej variabilite nové kurátorské prístupy, prostredníctvom ktorých sa umelecký príbeh autora neustále dotvára a prihovára sa verejnosti. Slovami autora výstavného dizajnu je ambíciou novej stálej expozície byť „nárazníkom medzi atmosférou a naliehavosťou diel a súčasnosťou“.Je neustále sa utvárajúcimsamostatným umeleckým dielom, kde minulosť a prítomnosť, tradičný i moderný spôsob uvažovania tvoria jeden kompaktný harmonický celok. Sám Bazovský v jednom rozhovore poznamenal: V umení ide predovšetkým o "...nové milieu, nových ľudí, nové prostredie a farby... vôbec nóvum, to je to najdôležitejšie.“ Nový prístup k prezentácii diela autora necháva vyznieť kolorit i technickú dokonalosť Bazovského diel, otvára ich ulici, mestu, svetu. Umožňuje „občerstviť sa“ umením, ktoré Bazovský túžil počas svojho života dosiahnuť - umením pokrokovým, svetovým..

Fotogaléria

17 fotografií