Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Bez rozdielov #1

Výtvarné podujatie pre deti na spektre autizmu a výsledná výstava obrázkov je úžasnou iniciatívou, ktorá môže poskytnúť deťom a ich rodinám jedinečný umelecký zážitok. Iniciatíva projektu Bez rozdielov má za cieľ začleniť deti na spektre autizmu a ich rodiny do tvorivých aktivít galérie. Vytvoriť im jedinečné prostredie prispôsobené ich potrebám a zároveň zvýšiť povedomie o autizme. Projekt je rozdelený do troch jednotlivých podujatí. Dva tvorivé workshopy a tvorivé dielne na nádvorí galérie, ktoré vyvrcholia slávnostnou vernisážou vytvorených diel. Podujatie je zamerané nielen na výtvarné aktivity a kreatívne poňatie danej témy – tento rok Hasiči. Ale do popredia dávame aj vzdelávacie aktivity, prednášky s cieľom šírenia informácii o danej problematike.

Fotogaléria

32 fotografií