Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Finisáž výstavy Ján Juhaniak - Voláš sa koláž

Ján Juhaniak je typom umelca s jasným cieľom. Má presne vytýčený svoj umelecký zámer, je nesmierne zanietený, vnímavý, rozhľadený. Jeho vášňou je analyzovanie a následné vytváranie nových vzťahov, nových vesmírov, ktoré sú však evidentnými vizuálnymi montážami, niekedy hravými a absurdnými, inokedy zas apelujúcimi a výstižnými. Ukrýva v nich fantazijné tvory či svety bez zväzujúcich zákonov a pravidiel, hlboké výpovede sociálnych problémov, narážky a analógie na dejiny umenia či históriu. Všetko sa vinie okolo človeka súčasnosti – kolážové osobné prostredie, kolážová osobnosť, skladanie si vlastného životného štýlu z fragmentov vedomostí, skúseností, ale aj konzumný spôsob života, produkujúci množstvo odpadu a nepotrebného materiálu.

Fotogaléria

15 fotografií