Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž V kocke

Výstava „V kocke“ netradičným spôsobom približuje činnosť Galérie Miloša Alexandra Bazovského ako jedinej zbierkotvornej inštitúcie v trenčianskom regióne. Na základe archívnych dokumentov a záznamov sa pokúša predstaviť najvýznamnejšie medzníky, ktoré bezpodmienečne ovplyvnili jej ďalšie smerovanie a vďaka ktorým sa táto galéria zaradila medzi najvýraznejšie inštitúcie takéhoto typu na Slovensku. Podujatie ponúka inovatívny pohľad na jej utváranie a samotné fungovanie v kontexte niekoľkých historických etáp. Od jej založenia a obdobia vrcholného socializmu, cez historický prelom v roku 1989 až po jej novodobú históriu v súčasných priestoroch. Zameriava sa nie len na okolnosti jej vzniku medzi rokmi 1968-69, ale aj na komplikované získavanie vlastných priestorov, na postupné a neľahké budovanie zbierkového fondu, i na najdôležitejšie výstavné projekty. Zmesou archívnych dokumentov, záznamov, ale aj umeleckých diel zo zbierkového fondu rekonštruuje tieto témy a odhaľuje ich hlbšie kontexty. Poukazuje tak okrem iného aj na rôzne paradoxy, s ktorými sa galéria v neľahkom období fungovania musela vysporiadať, pričom vyzdvihuje aj odvahu jej vlastných zamestnancov posúvať hranice vystavovania do nových rovín.

Fotogaléria

17 fotografií