Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstav July Haluzová a ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ

Vo štvrtok 8. mája 2018, presne na MDŽ sa v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala slávnostná vernisáž nových výstav. Obe výstavy sú venované ženám a ženskej tematike. Na samostatnej výstave známej mladej maliarky July Haluzovej s názvom V KVETINOVOM ODTIENI môžete vidieť plátna, ktoré doslova rozkvitli. Jej tvorba je podmanivá a vábivá, plná elánu a pozitívnej energie, hýrivých farieb, ľahkosti a nenútenosti, ale i iskrivého vtipu v kolážovo vykonštruovaných absurdných situáciách. V obrazoch sa odzrkadľuje jej cit pre uchopenie farby i hmoty, pre detail, ale i pre experiment. Maľuje s radosťou a pre radosť, prostredníctvom maľby sa oslobodzuje od problémov a trápení. Nezaťažuje sa náročnými témami ako mnoho jej rovesníkov, práve naopak, pri pohľade na jej obrazy nás zaplní pocit nekonečnej dobrej nálady a uvoľnenia. Druhá výstava ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ prezentuje ženy v zbierkovom fonde GMAB. Výstava prezentuje viac ako 50 autoriek (z celkového počtu 64 zastúpených v zbierkovom fonde galérie), známych i menej známych – žien maliarok, sochárok, fotografiek či grafičiek. Napriek mnohým nepriazňam a s tým súvisiacim pomerne nízkym počtom a sa dokázali presadiť a konkurovať mužským kolegom, považovaným za nositeľov inteligencie a geniality. Prezentácia vybraných diel mapuje generačne širokú ženskú tvorbu z obdobia 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť. Vyzdvihuje jednotlivé autorky, ktoré si vďaka uvedomeniu vlastnej jedinečnosti vydobyli miesto v moderných dejinách umenia v rôznych výtvarných médiách, upriamuje pozornosť na okruhy tém, ktoré boli často mužmi pokladané za diletantské a nehodné verejnej prezentácie, a zároveň boli mnohé z nich invenčné a zásadné. Výstavy si môžete pozrieť do 29. apríla 2019. Autorská koncepcia výstav: Mgr. Radka Nedomová

Fotogaléria

44 fotografií