Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstav Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský

Akademický maliar Ľudovít Bránsky predstavuje svoje jedinečné dielo na výstave Metamorfózy Trenčína a krajiny, ktorá je venovaná 100. výročiu narodenia autora. Ľudovít Bránsky sa venoval predovšetkým krajinomaľbe. Okrem okolia svojej rodnej Bošáce maľoval predovšetkým Trenčín, ale v jeho tvorbe nájdeme zaznamenané aj iné svojrázne lokality Slovenska. Marián Sučanský predstavuje svoje dielo na výstave Nepokoj v duši. Autor sa venoval predovšetkým maľbe a kresbe. Svojou figurálnou tvorbou vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu. Jeho figurálne diela sa vyznačujú priamosťou, energiou, silou, významom a predovšetkým nadčasovosťou. Výstava je venovaná 80. výročiu narodenia autora. štvrtok 25. januára 2018

Fotogaléria

28 fotografií