Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstavy Bio Illusion

Názov výstavy Bio Illusion sa dotýka súčasného trendu návratu k prírode a snahy človeka nájsť a zaznamenať svoje pôvodné korene. Veľmi často ide len o ilúziu, ktorá môže viesť k rozčarovaniu. Skupinová výstava deviatich umelcov (Iveta Bradáčová, Petr Brožka, Sun Young Kang, Josef Lorenc, Aleš Pospíšil, Lenka Pužmanová, Karel Řepa, Petra Vichrová a Lenka Vilhelmová) predstavuje dvojrozmerné i trojrozmerné diela a konceptuálne projekty používajúce rôzne techniky (grafické techniky, digitálne fotografie, kresba) i materiály (sadra, papier, sklo, PVC), väčšinou inštalované do väčších obrazových celkov. Tým, že ide o projekt niekoľkých výtvarníkov rôznych vekových kategórií a predovšetkým odlišných výtvarných prístupov, ponúka veľkú škálu zobrazení.

Fotogaléria

52 fotografií