Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstavy Reading room

Štvrtok 15. novembra sa v galérii M. A. Bazovského konalo otvorenie výstavy Šimona Chovana Reading room. Výstavu mladého autora si môžete pozrieť v novom výstavnom priestore. Ten sa nachádza v suteréne galérie a prioritne je určený na prezentáciu nových média a videoartu. Výstavu Reading room si môžete pozrieť do 13. januára 2019. Projekt Reading Room dekonštruuje klasické materiálne podmienky knihy ako média a vytvára nové, primitívne - abstraktné mechanizmy. Nadväzujúc na Marshalla McLuhana a iných mediálnych teoretikov, autor nepristupuje ku knihám ako k neutrálnym sprostredkovateľom informácií, ale ako k špecifickým spoluutvárateľom reality. Výstava obracia pozornosť k špecifickým aspektom mediácie, materialite a forme prenosu informácií pomocou interaktívnych a kinetických objektov. Okrem interaktivity, ktorú objekty ponúkajú alebo v niektorých prípadoch explicitne vyžadujú, fungujú aj ako špecifické generátory významov, asociácií a synapsií. Realizáciu diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Fotogaléria

30 fotografií