Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vernisáž výstavy Tomáš Žemla a 3D Reflexie

Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch rokov. Tematicky sa tento ročník orientuje na tri okruhy tém: atypické formy figurácie (vytvorené či už klasickými postupmi alebo najnovšími technológiami – CNC fréza, 3D tlačiareň...), prípadne ide o torzo figúry sústredené na expresívne gesto. Figuráciu vyvažuje abstrakcia – či už klasická geometria alebo anorganické štrukturálne objekty zamerané na nekonečno (vesmír). Tretím okruhom je tzv. osobná mytológia – diela vychádzajúce z vlastného prežívania či skúsenosti. Kurátor: Roman Popelár Tomáš Žemla do-poli / na-poli Výstava na-poli / do-poli svojim názvom odkazuje na autorove aktuálne primárne tematické zameranie – motív polí. Zámerné použitie slovných spojení bez diakritiky sa verbálne (napoly/dopoly) pripodobňuje ku kompozičnému koncipovaniu väčšiny jeho diel, a to na dôraz na horizont v polovici obrazu. Na výstave sú prezentované diela z posledného obdobia tvorby, od roku 2015 po dnešok, ktoré tvoria ucelenú kolekciu viacerých sérií s tematikou polí – Fields Project, Rozmazaných polí, najnovších Nočných polí a Svetelných polí. Séria Ekvivalenty (Equivalents) pozostáva z viacerých komponovaných formátov, ktoré sú fragmentárnymi záznamami / snímkami rôznych uhlov pohľadu (vizuálneho i vnemového) na polia. Okrem maliarskeho média je na výstave zastúpená i autorova grafická tvorba a experimentálna tvorba s prepojením viacerých médií, pracujúca s konceptom recyklácie odpadového materiálu. Tomáš Žemla (1984) pedagogicky pôsobí na Strednej odbornej škole v Hlohovci. Jeho tvorba vo svete získava veľké množstvo pozitívnych ohlasov. V minulom roku získal prestížny grant z Pollock–Krasner Foundation v New Yorku. Kurátorka: Radka Nedomová

Fotogaléria

31 fotografií