Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Služby pre verejnosť

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sprístupňuje niektoré svoje služby nielen odbornej ale i laickej verejnosti. Príležitostne poskytuje svoje priestory na usporiadanie kultúrnych, spoločenských i vzdelávacích podujatí, umožňuje fotografovanie vo svojich priestoroch, ponúka služby špeciálnej galerijnej knižnice a zabezpečuje výpožičku výtvarných diel zo svojho zbierkového fondu pre iné galérie.

 

foto budova

Milí návštevníci, počas tejto mimoriadne situácie sme pre vás pripravili rôzne aktivity na webe, fb a instagrame galérie. Dúfame, že Vám spríjemníme čas strávený doma.

Uzavretie manželstva je nezabudnuteľná a jedinečná udalosť. Povedzte si svoje „ÁNO“ na netradičnom mieste v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.

Aj tento rok sme pre Vás otvorili nádvorie galérie počas letných prázdnin.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka svoje priestory na príležitostný prenájom za účelom usporiadania kultúrnych, vzdelávacích alebo spoločenských podujatí.