Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Prenájom priestorov

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka svoje priestory na príležitostný prenájom za účelom usporiadania kultúrnych, vzdelávacích alebo spoločenských podujatí. Na krátkodobé použitie slúžii výstavná sieň na I. poschodí a koncertná sála (stála expozícia Miloš Alexander Bazovský). Koncertná sieň Galérie M. A. Bazovského sa na základne rozhodnutia trenčianskeho mestského zastupiteľstva používa ako sobášna sieň. Priestory na I. poschodí sú vybavené klimatizáciou. Galéria si vyhradzuje právo neposkytnúť svoje priestory v prípade, že ide o organizovanie akcie, ktorá nie je v súlade s platnými zákonmi SR, je organizovaná politickými stranami a zoskupeniami, porušujú sa pri nej morálne a mravné normy, ohrozuje sa bezpečnosť vystavených exponátov alebo zamestnancov organizácie.

Svadobný obrad           80€

priestor stálej expozície M.A. Bazovského  (maximálny počet miest na sedenie je 80)

Krátkodobý prenájom ( koncert, prednáška)

1-3 h počas otváracích hodín gmab ( tz. ukončenie podujatia do 17.00)   110€

každá ďalšia hodina 45€

 

1-3 h mimo otváracích hodín gmab ( tz. ukončenie podujatia po 17.00)   160€

každá ďalšia hodina 50€

 

ZUŠ koncerty   70€

Celodenný prenájom (školenie)

5-8 h počas otváracích hodín gmab ( tz. ukončenie podujatia do 17.00)   150€

Galéria poskytuje prenájom priestorov, nezabezpečuje výzdobu, ani občerstvenie.

 

Kontakt:

Mgr.art. Barbora Petríková

tel. 032/7436858
e-mail:barbora.petrikova@gmab.sk

Fotogaléria

20 fotografií