Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ateliér pre seniorov

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám. Oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom a materiálom.
Ateliér pre seniorov má obdobnú obsahovú náplň. Program je určený najmä skôr narodeným priaznivcom výtvarného umenia, teda ľuďom prežívajúcim jeseň svojho života. Mnoho z nich sa snaží o aktívne trávenie voľného času a tak stretnutie v galérii je pre nich vhodným spôsobom jeho naplnenia. Je spojením tvorivej činnosti s vytváraním a utužovaním medziľudských kontaktov, potrebných pre optimálny psychosociálny rozvoj osobnosti v období staroby. Ateliér pre seniorov prebieha raz za štrnásť dní vždy v dopoludňajších hodinách.

Bližšie informácie: 

Mgr. Monika Drocárová , galerijný pedagóg (tel.: 032/743 68 58)

Ateliér pre 
seniorov

  viac fotografií