Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galerkovo

Veselé tvorivé stretnutie pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi. Aktivita je určená pre najmenšie deti, ktoré tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri realizácii sa snažíme pracovať s netradičnými výtvarnými materiálmi a technikami, ktoré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštevníci na jednotlivých stretnutiach odhaľujú vždy niečo nové zo sveta výtvarného umenia. Veľký prínos pre deti má aj samotná práca v kolektíve, ktorá v nich rozvíja elementárne sociálne zručnosti. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne realizuje tvorivé dielne v spolupráci s materským centrom Srdiečko.

Bližšie informácie:

Mgr. Monika Drocárová, galerijný pedagóg (tel.: 032/743 68 58)

 

Galerkovo - tvorivé dielne pre najmenších
 Galerkovo - hravé tvorivé dielne pre deti

Viac fotografií