Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Prednášky

Odborné prednášky z dejín slovenského výtvarného umenia 20. storočia pre žiakov a pre študentov stredných škôl ako doplnenie vyučovania estetiky, dejín umenia a výtvarnej výchovy. Prednáška odborne primeraná veku návštevníka prebieha vo výstavných priestoroch galérie alebo v galerijnom ateliéri, je doplnená názornými ukážkami diel - originály alebo reprodukcie. Po dohode s galerijným pedagógom môže ísť i o cyklické stretnutia alebo samostatné prednášky.

Na prednášku je potrebné prihlásiť sa vopred !

 

Bližšie informácie:

Mgr. Monika Drocárová , galerijný pedagóg (tel.: 032/743 68 58)


Prednášky z dejín výtvarného  umenia