Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Spoznaj Bazovského

spoznaj MAB

Nebojme sa umenia! Bazovského obrazy

Náročnosť: Ľahká

Predpoklady: Určené pre ľudí, ktorí nepoznajú tvorbu M. A. Bazovského a umeniu nevenujú prílišnú pozornosť. Radi by sa však o jeho dielach dozvedeli aspoň základné informácie.

Čo je to kompozícia či námet obrazu? Ako umelci pri obrazoch pracujú so svetlom a tieňom a prečo sa moderné obrazy nepodobajú na skutočnosť? Spoločné bádanie nad obrazmi Miloša Alexandra Bazovského v programe Nebojme sa umenia! majú prostredníctvom skupinovej diskusie a porovnávania zoznámiť návštevníkov so základnými umeleckými termínmi, naučiť ich dívať sa na obrazy a ukázať im ako ich užívať pre svoj vlastný záujem.

 

Pre Slovákov, pre nás! Bazovský a jeho okolie

Náročnosť: Stredná

Predpoklady: Určené pre ľudí, ktorí dielo M. A. Bazovského poznajú, prípadne sa o umenie zaujímajú vo svojom voľnom čase a ovládajú základné pojmy zo sveta umenia.

Prečo sú na väčšine diel od Bazovského zobrazené vidiecke námety? Ako sa to všetko Bazovský naučil a kto boli jeho umeleckí priatelia či rivali? Pochopenie doby, v ktorej Miloš Alexander Bazovský maľoval, je dôležité pre pochopenie dôvodu, prečo vlastne maľoval a prečo maľoval práve tak ako maľoval. Porovnaním s obrazmi od iných slovenských autorov prostredníctvom diskusie je možné dozvedieť sa nie len o tom, ako vyzerala vtedajšia umelecká obec na Slovensku, ale aj celkový historický obraz.

 

Do sveta, náš velikán! Bazovský vo víre dejín

Náročnosť: Stredná

Predpoklady: Určené pre ľudí, ktorí dielo M. A. Bazovského poznajú, prípadne sa o umenie zaujímajú vo svojom voľnom čase a ovládajú základné pojmy zo sveta umenia.

Čo je to expresionizmus? Kto bol Pablo Picasso a čo spája Marca Chagalla s obrazmi Miloša Alexandra Bazovského? Vývoj svetového umenia na začiatku dvadsiateho storočia ovplyvnil podobu nie len súčasného umenia, ale celého nášho okolia. Hravá diskusia a porovnávanie obrazov so svetovými dielami ponúka spoznávanie zmien, ktoré toto obdobie prinieslo a s ktorými sa vysporiadavali aj umelci na Slovensku.

 

V rámci skupinových programovo je možné absolvovať aj komentovanú prehliadku s frontálnym výkladom, ktorú však nemožno kombinovať.

Každý z programov trvá 45 minút a je možné ich navzájom kombinovať. Dĺžka trvania sa v takom prípade môže sa meniť v závislosti od veľkosti skupín.
(Kombinácia dvoch programov: 1,5 hodiny; kombinácia troch programov: 2,25 hodiny)
Pri kombinácii programov sa navyšuje aj samotná finančná čiastka.
(Odporúčame kombinovať najviac dva programy)

Objednávajte sa cez e-mail: pavol4mudry@gmail.com.