Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Aktuality

Ponúkame augustové NOVINKY

Prázdniny sa pomaly blížia do svojej polovice a v tomto dovolenkovom čase vám ponúkame ďalšie vydanie nášho elektronického spravodajcu z diania v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V aktuálnom vydaní sa dozviete ako dopadlo polročné hodnotenie našej práce, ale aj to aké výstavy pre vás pripravujeme na...

Galéria bilancovala prvý polrok 2014

Najúspešnejšími výstavnými projektmi za prvý polrok 2014 boli výstavy Tomáša Hlavenku a Jany Hlavenkovej Prekopovej, ktorí sa predstavili súbežne s výstavou Mareka Ormandíka. Obe výstavy zhliadlo bezmála dvetisíc návštevníkov.

Vernisáž výstavy Miloš Alexander Bazovský v Uherskom Hradišti

Po tridsiatich ôsmych rokoch sa diela Miloša Alexandra Bazovského vracajú opäť do priestorov Galérie Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti. Pri príležitosti 115. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej výtvarnej moderny pripravila Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Slovácke múzeum v Uherskom...

Vyšli prvé galerijné NOVINKY

V týchto dňoch vychádza júlové a zároveň i prvé vydanie informačného bulletinu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Mesačník vychádza výhradne v elektronickej podobe a prináša informácie o dianí v galérii za posledných tridsať dní.

Miloš Alexander Bazovský v Uherskom Hradišti

V tomto roku si pripomíname 115. výročie narodenia jedného zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny – Miloša Alexandra Bazovského. Pri tejto príležitosti pripravila trenčianska galéria v spolupráci so Slováckym múzeom v Uherskom Hradišti výstavu zostavenú z diel tohto umelca.

Nedeľné rendezvous s umením

V nedeľu 6. júla sa brány Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne otvoria po prvýkrát úplne bezplatne. Galéria pripravila pre svojich návštevníkov akciu, ktorá si kladie za cieľ priviesť nových návštevníkov do jej výstavných siení. Bezplatná návšteva galérie bude záujemcom o výtvarné umenie k dispozícii vždy...

Prežite tvorivé leto v galérii

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje na leto okrem nových výstav aj bohatú ponuku tvorivých podujatí. Galerijný Ateliér Majstra Galerka bude v júli patriť nielen prázdninujúcim deťom, ale aj dospelým.

Predstavujeme vám dielo mesiaca

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) od 1. júla uvádza do života projekt „Dielo mesiaca“. Jeho cieľom je postupne, v mesačných intervaloch predstavovať najzaujímavejšie diela zo zbierkového fondu galérie.

Pripravujeme výstavný plán na rok 2015

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) pripravuje výstavný plán na rok 2015. Po prvýkrát sa môžu tohto procesu aktívne zapojiť aj samotní výtvarníci a kurátori. Galéria vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie výstavných projektov, ktoré budú...

Ďakujeme za vašu podporu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja) a Ateliér Majstra Galerka sa vo verejnom hlasovaní uchádzali o grant Nadácie SPP na podporu projektu "Umenie pre všetkých. Otvorená galéria." V konečnom sčítaní ste nášmu projektu venovali 271 hlasov. Hoci galéria...