Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Oslavujeme GMAB55!

Oslavujeme GMAB55!

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslavuje 55 rokov svojej existencie!

Vážení milovníci umenia, pozývame Vás na slávnostnú vernisáž, ktorá sa uskutoční v utorok, 27. februára 2024, o 17:00 hod., priamo v priestoroch našej galérie. Tento výnimočný večer bude venovaný neopakovateľnej atmosfére umenia, spomienkam a oslavám. Otvoríme dve nové výstavy, ktoré budú prezentovať krásu a rozmanitosť diel zo zbierkového fondu našej galérie.

Príďte a prežite s nami tento výnimočný večer. Tešíme sa na vašu účasť!

plagat  plagat

SKUPINA MIKULÁŠA GALANDU a Bohuš Záboj Kuľhavý

Zbierka Skupiny Mikuláša Galandu v GMAB patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku, keďže jej zhromažďovanie korešponduje už s rokom vzniku galérie a v takejto kompaktnej kolekcii nebola ešte na domácej pôde predstavená. Najzásadnejšou charakteristikou tvorby galandovcov bolo prirodzené prepájanie prvkov moderného výtvarného prejavu s domácimi tradíciami a archetypálnymi znakmi slovenskej ľudovej kultúry. Zároveň budú zo zbierok galérie vystavené aj veľkoformátové maľby len nedávno zosnulého, maliarskeho solitéra Bohuša Záboja Kuľhavého /1937 – 2023/, ktorý celý život pôsobil a tvoril v okruhu galandovcov. Rozsiahla retrospektívna výstava tak predstaví okolo 100 diel z pozoruhodnej, 55 rokov starostlivo budovanej umeleckej zbierky v galérii.

Kurátorka: Ela Porubanová

 

Podoby tela

Výstava s názvom Podoby tela predstavuje výber plastík zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Odlišné vnímanie anatómie ľudského tela ovplyvňuje jeho formálne stvárnenie. Prevedenie v rozličných materiáloch, akými sú napr. mramor, bronz, slonovina, olovo, cín, či kameň, ozvláštňujú a zdôrazňujú autenticitu rukopisu autora tej ktorej plastiky. Výstava Podoby tela zároveň istým spôsobom podporuje v súčasnosti tak často skloňovaný pojem diverzity - práve rozmanitosť a odlišnosť je to, čo z nás robí individuality. Výber vystavených plastík sa nesústreďuje na konkrétneho autora, na názov diela, či na
zámer ich vzniku.  Spoločným menovateľom sa stáva interpretácia telesnosti a jej rôznorodé podoby. Dynamický spôsob inštalácie zámerne núti diváka k pohybu, k väčšej zaangažovanosti, ktorej cieľom je sprostredkovať okrem pozorovania najmä porozumenie a väčšie spektrum „uhľov pohľadu.“

Kurátorka : Alexandra Mutala