Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vnemy Stanislava Lubinu

Vnemy Stanislava Lubinu

Od piatku, pätnásteho augusta vystavuje vo výstavných priestoroch nemšovského múzea svoje maľby, kresby, rozmerné grafiky, miniatúrne novoročenky i ex libris nemšovský rodák, a súčasne významný umelec trenčianskeho regiónu - Stano Lubina.
Výstava, ktorú pripravilo Mesto Nemšová v spolupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, bola slávnostne zahájená vernisážou o 17. 00 hodine za účasti predstaviteľov mesta, prednostky Ing. Ivety Jurisovej a Ing. Jozefa Prekopa. Výstavu kurátorsky pripravila a o tvorbe Stana Lubinu predniesla odborný príhovor Ela Porubänová, odborná pracovníčka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Veľa úspechov v ďalšej tvorbe autorovi prišlo zaželať mnoho priateľov, kolegov – výtvarných umelcov i najbližšia rodina.
Aj keď grafik a maliar Stano Lubina, ako člen Spolku grafikov má za sebou desiatky úspešných výstav na Slovensku aj v zahraničí, tu vo svojom rodnom meste sa samostatnou výstavou predstavuje po prvýkrát.
Jeho diela už obdivovali návštevníci vo Francúzsku i na Svetových kongresoch umelcov so sluchovým postihnutím v Austrálii, USA i v Kanade. Za svoju angažovanosť medzi zdravotne hendikepovanými, ale najmä za dlhoročnú výtvarnú činnosť bol v októbri minulého roka aj ocenený vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vernisáž výstavy Stanislava Lubinu
Stano Lubina sa tu narodil a vyrastal, neskôr desaťročia žil v Novej Dubnici a pracoval v Trenčíne. Pred časom sa ale znovu presťahoval sem, do Nemšovej, kde žije a tvorí už 5 rokov.
Po absolvovaní Strednej polygrafickej školy v Bratislave, svoj výtvarný talent zdokonaľoval na súkromných štúdiách u výtvarných umelcov Mariána Sučanského a profesora Ľudovíta Hološku.
Venuje sa najmä grafickej tvorbe v technike linorytu, ex-libris, teda knižným značkám, mozaike, ilustrácii, kresbe, a v súčasnosti predovšetkým maliarskej tvorbe.
K svojmu výtvarnému majstrovstvu sa ale Stano Lubina dopracovával pomaly a postupne, tvrdošijným odhodlaním a neutíchajúcim vytrvalým úsilím. Snáď aj preto svoje diela začal vystavovať až v neskoršom veku, kde však hneď zaujal osobitým štýlom a inakosťou videnia.
Na rozdiel od nás, ktorým osud doprial rovným dielom všetky zmysly, musí byť schopnosť Stana Lubinu vnímať každý impulz svetla a tieňa, každý závan zvuku, tónu, pohybu, myšlienky či pocitu oveľa intenzívnejšia a sústredenejšia. Viac ako sluch, ktorý mu už od detstva neslúži, jeho ruku neomylne vedie akási vnútorná intuícia, fantázia, a vlastne asi celkom iné vnemy, ktoré môže, alebo musí ? vnímať len on. Vo svojej tvorbe tak vypovedá aj o vlastných pocitoch, často rozporuplných a chaotických pri dorozumievaní sa i pri neistej komunikácii s okolím, ktorá vďaka jeho hendikepu niekedy viazne.
O to viac, sebavedomejšie a slobodnejšie však komunikuje vo svojich dielach, kde vášnivo gestikuluje mnohofarebnými plochami farieb, či mnohými smermi sa krútiacimi, vlniacimi, utekajúcimi či prichádzajúcimi líniami. Raz sú intenzívne a viditeľné, inokedy jemnejšie a poetickejšie. Raz sú farebné, inokedy čierne, raz hrubšie, inokedy tenké ako vlások. Ako zvuky, ktoré celý život rozoznáva a počúva.
V tomto, na prvý pohľad abstraktnom lineárnom vlnení však postupne rozoznávame tvary, prírodné prvky, kvety, trávy, hviezdy, jednoducho prírodu a svet okolo nás, čo má Stano Lubina tak rád. A ešte malá zaujímavosť. Aj keď nie je figuralista, v jeho miniatúrnych ex librisoch nájdeme aj vydarené portréty slávnych osobností – či už Milana Lasicu, alebo Júliusa Satinského.
Spolu vystavené, jeho diela pripomínajú slnečnú, roztancovanú a rozkvitnutú lúku, síce sem tam aj s temným, farebne monotónnym, šedočiernym mrakom, ale taká je Stanova tvorba – svieža a úprimná, optimistická, no niekedy i ťaživá a pochmúrna. Taká, aký je aj život.
Stano Lubina je svojský a originálny, práve v tom, ako vedie svoje vášnivé a rozvírené čierne línie, ako používa farby, ako kombinuje plochy a predovšetkým, ako vidí a vníma svet. Aj preto má jeho výstava príznačný názov – VNEMY.
Aj keď bola výstava slávnostne otvorená v deň konania Nemšovského jarmoku, návštevníci si ju budú môcť pozrieť ešte dlho po jeho ukončení. Až do 3. októbra 2014.

(ep)

Fotogaléria

18 fotografií