Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
Rok:2021
Predmet:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Treníne
2. zmluvná strana:Dogma Divadlo - občianske združeníe
Dátum uzatvorenia:01.03.2021
Dátum zverejnenia:01.03.2021
Dátum účinnosti:02.03.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva_o_najme_012021.pdf PDF 376,64 kB