Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy a podujatia

20.6.2023 - 8.7.2023

Výstava je voľným pokračovaním projektu, ktorý autorka odprezentovala pred rokom v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Naďalej rozvíja tému konfrontácie reálneho a virtuálneho sveta, ktorá sa stala už dávnejšie aktuálnou nielen kontexte života dospelej populácie, ale výrazne zasiahla aj do detského sveta...

20.7.2023 - 9.9.2023

Pre rok 2023 pripravuje Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne rozsiahly výstavný projekt OBRAZ AKO TOPOGRAFIA KRAJINY v spolupráci s autorom a kurátorom výstavy, sklárskym výtvarníkom Palom Machom a architektom výstavy Marcelom Benčíkom. Projekt predstaví spoločnú výstavnú prezentáciu skupiny slovenských...

19.10.2023 - 2.12.2023

Výstavu farebných fotografií významného trenčianskeho fotografa Ladislava Kobzu GMAB verejnosti predstaví pri príležitosti jeho nedávneho vzácneho životného jubilea 80 rokov. Reprezentatívny výber fotografických diel, ktoré aktívne tvorí už 50 rokov bude pre návštevníkov určite nevšedným zážitkom. V jeho tvorbe nájdu...

19.10.2023 - 2.12.2023
Milada Ždrnja / Zatkané v nitiach

Unikátna textilná tvorba Trenčanky Milady Ždrnja ďaleko presahuje hranice nášho regiónu. Jej tkané diela sú poetickou výpoveďou autorkinej duše. Inklinuje k prírode a naturálnym materiálom, z ktorých vypracúva monochromatické i viacfarebné kreácie, rozvibrované rôznorodými do priestoru vystupujúcimi líniami a plastickými...

14.12.2023 - 3.2.2024

Mladý sochár Michal Janiga vstúpil do kontextu súčasného moderného sochárstva odvážnym a výsostne individuálnym autorským výrazom a pohľadom. Pri vzhliadnutí prvých Janigových diel je cítiť poriadok, úctu k materiálu, úspornosť prejavu, výtvarnú pokoru a radosť z tvorby.

14.12.2023 - 3.2.2024

Výstavou významného českého maliara Oldřicha Tichého (1959, Zlín) má galéria ambíciu, tak ako v minulosti nadviazať na veľmi čulé a intenzívne vzájomné kontakty s českou výtvarnou scénou. Od československých prehliadok komornej sochárskej tvorby, cez pravidelné výtvarné kontakty so Zlínskymi umelcami i umelcami...