Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy a podujatia

14.12.2023 - 3.2.2024
MICHAL JANIGA /ZBER POHYBU

Mladý sochár Michal Janiga vstúpil do kontextu súčasného moderného sochárstva odvážnym a výsostne individuálnym autorským výrazom a pohľadom. Pri vzhliadnutí prvých Janigových diel je cítiť poriadok, úctu k materiálu, úspornosť prejavu, výtvarnú pokoru a radosť z tvorby.

14.12.2023 - 3.2.2024
OLDŘICH TICHÝ / OBRAZY

Výstavou významného českého maliara Oldřicha Tichého (1959, Zlín) má galéria ambíciu, tak ako v minulosti nadviazať na veľmi čulé a intenzívne vzájomné kontakty s českou výtvarnou scénou. Od československých prehliadok komornej sochárskej tvorby, cez pravidelné výtvarné kontakty so Zlínskymi umelcami i umelcami...