Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Grafika zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Grafika zo zbierky Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

Termín: od 9.12.2011, 17:00 do 5.2.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Popri akvizičných zámeroch maľby, plastiky a kresby, Galéria M. A. Bazovského od počiatku budovala zbierku slovenskej grafiky. Hoci autorské zastúpenie v grafike nie je úplne vyčerpávajúce, kolekcia diel poskytuje dostatočnú predstavu o mnohotvárnom obraze grafickej tvorby. Zachytáva všetky tvorivé generácie – od zakladateľov slovenského výtvarného umenia až po súčasnosť. Zbierka je prienikom do širokého spektra osobitých a vyhranených názorov, programov a koncepcií, ktoré v slovenskom výtvarnom umení existovali aj existujú. Prehľadne mapuje jeho charakteristické znaky a kvality. Medzi ne patrí perfektná technická realizácia diel, majstrovstvo charakterizačnej kresby a skratky, akcentovaná úloha imaginatívnosti a osobitej poetickosti, vysoká farebná a tvarová kultúra, inklinácia k špecifickému humoru a irónii.
Nielen v domácich podmienkach vysoko hodnotíme slovenskú grafiku. Zaslúžený ohlas u odbornej teórie a kritiky si získala dnes už v celom kultúrnom svete. Svedčia o tom mnohé uznania na medzinárodných výtvarných podujatiach. Nemalú zásluhu na úspechoch grafikov má i kvalitné pedagogické vedenie, ktorého sa študentom dostalo predovšetkým na VŠVU v Bratislave.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Alena Hejlová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

16 fotografií