Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Juraj Oravec - OSTVORENÍ

Termín: od 28.10.2016, 17:00 do 4.12.2016, 17:00 denne okrem pondelka

logo_oravec

Názov výstavy: Juraj Oravec / OSTVORENÍ

Miesto konania: Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Termín trvania výstavy: 28.10., 17.00 h - 04.12.2016, 17.00 h

 

Svojou špecificky vyprofilovanou, najmä veľkorozmernou a veľkoryso pôsobiacou maliarskou tvorbou patrí JURAJ  ORAVEC (ročník 1956) k výrazným osobnostiam súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Pri príležitosti umelcovho významného životného jubilea pripravila Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne reprezentatívnu výstavu, ktoré je bilanciou jeho  vyše 30 ročného výtvarného úsilia. 

Pôvodný výtvarný program formujúci sa v osemdesiatych rokoch 20. storočia, orientovaný na maľbu, voľnú a úžitkovú grafiku autor postupne rozšíril o kresbu a monumentálne exteriérové aj interiérové diela do architektúry 

Celá širokospektrálna tvorba Juraja Oravca prirodzene a voľne osciluje od figurálneho k abstraktnému výrazu, od vyjadrenia vlastnej umeleckej vízie k citlivej a osobitej reflexii okolitého sveta. Či už sa ponára do dávnejších časových vrstiev, pútavých literárnych či sakrálnych tém a odkazov alebo jeho maľby rezonujú aktuálnymi námetmi, zámerne sa vzďaľuje od prevahy optických dát, aby naplno uplatnil svoju obdivuhodnú imagináciu, expresivitu a zároveň vyjadril najvnútornejšie pocity a predstavy

Vo výstavnej prezentácii dominujú autorom favorizované veľkoformátové maľby. Sú nasýtené výbušnou energiou, svetlom, emóciami, žiarivými farbami, pulzujúcimi štruktúrami a znakmi. Nesmierne sugestívne a maliarsky bravúrne v nich  zobrazuje chvejivé vibrácie vzdialených vesmírnych energií či nádherných podmorských hlbočín. Objavujeme v nich nové časopriestory, ale aj tie viac či menej poznané  rozmery našej duše. Podstatnú úlohu v jeho obrazoch zohráva  farba. Senzuálna a magická, jemne vrstvená do rafinovaných štruktúr a textúr, znásobujúca neopakovateľnú atmosféru týchto nepokojných a tajuplných posolstiev.

V poslednom období  popri monumentálne pôsobiacich  obrazoch  autor vytvára aj komornejšie figurálne diela pulzujúce dynamickými tvarmi, líniami a plochami, razantným rukopisom nanášajúcim farby prostredníctvom čiar, škvŕn a odtlačkov. Vo svojej uvoľnenej expresivite otvárajú priestor pre divákovu fantáziu - nič nie je dopovedané, všetko je len naznačené a plné tajomstiev. Jeho anjeli, čerti, diabli, zvieratá a vtáci, muzikanti, nepokojní pútnici plaviaci sa na vratkých bárkach, erotikou a zmyselnosťou  preniknuté ľudské postavy, nám bez príkras a zhovievavosti odkrývajú naše neresti, vášne, ale i nenaplnené  city a túžby.

Zlomok jeho tvorby reprezentujú na výstave i  komorné voľné grafické diela. Tak ako v maľbe miluje gesto, dramatickosť a monumentalitu, v grafikách uprednostňuje detail, príbeh. Plochu grafického listu zaľudňuje figúrami, predmetmi, fragmentmi, z ktorých skladá mozaiku deja. Umelec s jemnou iróniou, sarkazmom,  ale aj úsmevom prináša  pitoresknú mozaiku ľudských postáv, tvárí, atribútov a zlomkov nášho chaotického sveta.

Spektrum jeho aktivít dokumentuje na výstave aj grafický dizajn, ktorý je orientovaný predovšetkým na loga pre rôzne spoločnosti, firmy, neziskové organizácie. Vyznačujú sa precíznou konštrukciou a jedinečnosťou.  Majú jednotný a  originálny vizuálny štýl, uplatňuje sa v nich autentická výtvarná skratka.

Nie nezanedbateľnú súčasť tvorivých aktivít Juraja Oravca reprezentujú monumentálne exteriérové aj interiérové diela do architektúry. K najvýznamnejším patrí Pamätník Milana Rastislava Štefánika (1998) v Trenčíne, v roku 2012 realizoval rozsiahlu priestorovú kompozíciu „Krížová cesta“ na pútnickom mieste Skalka nad Váhom, za ktorú získal cenu Fra Angelica a a v roku 2014 namaľoval  pre  kaplnku kostola sv. Márie  Magdalény  v Paríži veľkorozmerný oltárny obraz sv. Cyrila a sv. Metoda.  

Juraj Oravec sa narodil 8. októbra 1956 v Kežmarku. Študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v Prahe (1971 – 1975), u profesorov  B. Blažeja a C. Istlerovej a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1975 – 1981), u profesorov F. Stoklasa, I. Vychlopena, D. Castiglioneho a V. Gažoviča. Od roku 1982 pôsobí v Trenčíne.

Od roku 1986 uskutočnil viac ako 50 samostatných výstav doma i v zahraničí (Trenčín, Piešťany, Bratislava, Dunajská Streda, Kežmarok, Martin, Poprad, Dolný Kubín, Nitra, Liptovský Mikuláš, Praha, Uherské Hradiště, Ženeva, Mníchov, Viedeň,  Budapešť, Paríž, Sao Paolo, Drážďany, Washington, New York...). V roku 2001 absolvoval študijný pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži. Taktiež sa zúčastňuje na maliarskych a sochárskych sympóziách doma i v zahraničí. Svojou tvorbou je zastúpený vo viacerých slovenských galériách (Trenčín, Dolný Kubín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Spišská Nová Ves, Danubiana) a v početných súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. 

plagat_oravec

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne