Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kamil Varga - Súkromný vesmír

Kamil Varga - Súkromný vesmír

Termín: od 23.11.2017, 17:00 do 21.1.2018, 17:00

Kamil Varga

Súkromný vesmír

Kurátorka: Ela Porubänová

Otvorenie výstavy: 23. novembra 2017 o 17:00

Predĺženie výstavy!

Trvanie výstavy: 21. januára 2018

 

Výstavný projekt  fotografa Kamila Vargu: Súkromný vesmír je ďalšou zo série výstav, ktorými Galéria Miloša Alexandra Bazovského  v Trenčíne približuje nadčasovú fotografickú tvorbu medzinárodne uznávaných slovenských fotografov, združených do skupiny pod názvom Slovenská nová vlna.

Ide o umelecky i generačne spriaznených autorov, ktorí koncom 80-tych rokov 20. storočia vyštudovali na Katedre fotografie na FAMU v Prahe a napokon tam zostali natrvalo pôsobiť. Svojou inovatívnosťou, často až bizarnosťou, iróniou, hravosťou a búraním zaužívaných klišé inscenovanej fotografie si získali uznanie na československej i medzinárodnej umeleckej scéne.

Fotografie Kamila Vargu, ktoré Galéria Miloša Alexandra Bazovského prezentuje, sú obklopené tajomnou mágiou autorovho duchovného sveta, v ktorom hrá dôležitú úlohu mystika i učenie východných filozofií. Autor do nich  vkladá celú energiu svojho podvedomia i špecifické vnímanie sveta. Tvoria „súkromný vesmír“ umelca, v ktorom formuluje tézy o pochybnostiach, hľadá odpovede, možno pravdy  o sebe samom.

Ide o tri, takmer súbežne realizované čiernobiele cykly z konca 80-tych a začiatku 90-tych rokov, ktoré predznamenali jeho ďalšiu tvorivú umeleckú cestu: Jesenná psychoterapia   a   iné skúsenosti  (1988 – 1989), Paraportréty (1989) a Nová topografia (1990). Dominuje v nich kreativita i akási očisťujúca psychoanalytická hra autora so svojím podvedomím, transponovaným do metaforických premien vlastného tela i tváre. To ho posúva hlbšie ku skúmaniu zmyslu ľudskej existencie, k hľadaniu odpovedí, pochybností i otázok o sebe samom, k možnostiam a limitom vlastnej duševnej  i telesnej vizualizácie. Pracuje technikou luminografie (kresba svetlom). Fotografie sú výsledkom vzácnej koexistencie – autor sám v zatemnenej miestnosti len s fotoaparátom a svetlom. Na dokreslenie a dotvorenie finálnej atmosféry mu stačí len baterka, sviečka, prskavka, osvetlené zrkadlo, či plameň. V súlade s filozofiou minimalizmu sa zaobišiel bez jednotlivých názvov diel, modelov, len s minimom rekvizít. Pracoval len s vlastnou fantáziou, vlastnou mysľou a vlastným telom, a predsa vytvoril fascinujúce tajomné, magické predstavenie.

Súčasťou výstavnej prezentácie je aj čiernobiely cyklus Kristove roky (1993 – 1997), na verejnosti predstavený len tretíkrát. Z náročných materiálnych, priestorových i finančných dôvodov ho autor pripravoval  niekoľko rokov a pri  počte 8 veľkoformátových fotografií (cca 4x1 m) ho bol nútený uzavrieť. V nadčasových, niekedy až ironických metaforách v ňom s veľkým apelom hovorí o sebadeštrukčnej úlohe človeka i celej civilizácie vo vesmíre. Neodmysliteľne k tomu  patria vojny, konflikty, medziľudské vzťahy, láska a nenávisť,  pokoj a napätie, pokrok a tradície, viera a apatia, moc i bezmocnosť, emócie i rozum... Do názvov veľkoformátových  fotografií  („Najpohostinnejšia planéta vo vesmíre“, „Človek a jeho obraz sveta“, „A nakoniec boh stvoril úbožiaka“, „Snívanie veku sietí“, „Stvorenie“, „Svet plný lásky je najkrajšou utópiou“, „Dvojica“...) zakomponoval vlastné videnie sveta a stále aktuálne problémy  ľudstva. Pri práci použil artefakty, ktoré metodicky a dôsledne dlhodobo zhromažďoval, aby ich napokon umiestnil do rozmerovo i myšlienkovo monumentálnych príbehov o histórii - minulosti, prítomnosti a možno i o apokalyptickej budúcnosti ľudstva. Fotografie vytvoril komplikovaným skladaním vlastných subjektívnych asociácií a myšlienkových pochodov do plošných kompozícií – fotogramov. Ide o umeleckú fotografickú techniku osvietenia fotografického papiera v tme, na ktorom kombináciou technológií sú do rozmerných kompozícií opakovane, aj vo vrstvách ukladané reálne predmety, röntgenové snímky, či inak umiestnené a presvietené objekty. Každá z fotografií je tak vytvorená ako originálny, len jediný realizovaný exemplár.                        

Ela Porubänová

fpu

Výstava Kamil Varga - Súkromný vesmír je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia / Supported using public funding by Slovak Arts Council. 

 

Kamil Varga sa narodil 22. 12. 1962 v Štúrove. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach. V rokoch 1982 – 1988 absolvoval Filmovú a televíznu fakultu (FAMU) v Prahe na Katedre fotografie, u prof. Jána Šmoka). Pripravil mnoho autorských samostatných výstav na Slovensku, v Čechách a v zahraničí. Zúčastnil sa viac ako 60 – tich kolektívnych domácich a medzinárodných podujatí (Nórsko, Poľsko, Rusko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Litva, Švédsko, USA, a i.). Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach mnohých renomovaných domácich a zahraničných  galérií a v súkromných zbierkach. Je autorom pozoruhodných čiernobielych i farebných fotografických cyklov (Moji priatelia, 1987 – 88, Jesenná psychoterapia a iné skúsenosti, 1988 – 1989, Paraportréty, 1989, Špirály, 1989 – 1992, Nová topografia, 1990,  Kristove roky, 1993 – 1997,  Dromacyklus, 1994, Portréty, 1995, Metabolizmus ohňa, 1996 – 1997 a  Krajinohlav,  2007). Žije a pôsobí v Prahe.

pozvanka_varga

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Ela Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne