Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zoltán Agócs - Domček z karát.

Zoltán Agócs - Domček z karát.

Termín: od 1.3.2018 do 1.4.2018

To, čo je s opatrnosťou i odvahou vystavané, sa i napriek tomu nevyhnutne rozpadne.

Na maľbách Zoltána Agócsa sa dej na chvíľu pozastaví, aspoň do času, kým sa k obrazu vráti a znova ho premaľuje. Táto nová vrstva však prinesie popri deštrukcii vznik novej dejovej hĺbky.

Témou výstavy je gesto ľudskej ruky, oka a mysle voľne manipulujúcej s pozbieranou skutočnosťou. Gesto, ktoré v koláži prístupov ukladá na seba fotografické predlohy prerastané krajinou.

Agócs sa pred niekoľkými rokmi na plátne zmysluplne zaoberal zdĺhavou výstavbou kulís. Tematizoval "divadelné" scény života. Maľoval architektonické výseky, konštrukcie fragmentálne referujúce k verejným budovám, súkromným domom, či malým stavbám ako fóliovníkom a včelínom. Pozeral sa na ne z perspektívy dedinského i mestského chodca cestujúceho vlakom, i človeka, ktorý dokáže vo virtuálnom priestore "vzlietnuť".

Dnes ich bez rešpektu premaľúva, aby ich ukotvil v novom pohyblivom prostredí. To, čo bola v minulosti predsunutá scéna v prvom pláne s monochromaticky nedefinovaným pozadím, je naplnené a priestorovo prehĺbené svižnými gestami širokého štetca. Je pozvánkou k nakuknutiu za scénu.

Výstava Domček z karát predstavuje skrz výber zrelších nepozmenených obrazov vstup k tým aktuálnym. Cez otvorené dvere galérie sa dostaneme k obrazovým priehľadom, ku kartám plátien tvoriacim nový pocit z videného. Umelo vytvorené galerijné miesto sa stalo jednoduchou kulisou privlastnenou z dvojdimenzionálneho sveta. Vzniklo tak "miesto tela" - miesto prázdna i divákovho mierne obmedzeného pohybu, ktorý mu neposkytuje všeobsahujúci pohľad. Motivuje ho prechádzať z jednej miestnosti do druhej, aby sa zapozeral do autorových súčasných bytostných tém a nadhodených svetov.  

Slovami autora: ,, Karty sú na stole jedna vedľa druhej. Obrázkový kaleidoskop znakov a malých životov. Každý hrdina niečo predstavuje, niečo znamená, je odlišný od druhého, ale je potrebný pre celok...skladačka z jednotlivých nálezísk scénických momentov, ...obrázky náhodne vybraté z archívu fotografií…"

Agócs je "scénografom" nášho vnímania, snaží sa nás naviesť k stotožneniu s jeho pozíciou nazerania na svet tak, aby sme to pomocou maľby intenzívnejšie registrovali.

Tento zachytený svet sa však vedome rozpadá v čase, aby vznikala príležitosť opäť vytvárať jeho nový obraz.

Zoltán Agócs (1988, Lučenec) je absolventom ateliéru Ľudovíta Hološku na Akadémii umení, Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2014. Venuje sa prevažne maľbe, kresbe, grafike a vytváraniu malých priestorových maliarskych objektov a scénografických prostredí. Od roku 2011 vystavuje  samostatne na Slovensku a v Českej republike a od roku 2010 aj na skupinových medzinárodných výstavách. V roku 2014 bol finalistom ceny VÚB maľba. Pracoval na kulisách divadelných predstavení v Banskej Bystrici a v Prahe. Dnes učí na Základnej umeleckej škole v Žiline kde rovnako žije a tvorí.

http://zoltanagocs.blogspot.sk/Juraj Gábor, kurátor výstavy

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne