Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

SOBOTA V NEDEĽU

SOBOTA V NEDEĽU

SOBOTA V NEDEĽU v “Krtkovom klube výnimočných” – výstava diel detí , ktorá je spojením
inklúzie a pandémie zdvojených zážitkov.
Nemohli sa stretávať, teraz každé dielo vytvorili vo dvojici „Problémom pandémie je aj to, že sa snažíme kompenzovať veci, ktoré môžeme zvážiť, zmerať, spočítať,
ale nikto nám nekompenzuje stratené zážitky,“ hovorí svetoznáma česká umelkyňa Kateřina Šedá. Pre Trenčín vymyslela projekt Sobota v nedeľu, ktorý sa pokúša ľuďom kompenzovať stratené zážitky z roku 2020 tak, že im ich dá v roku 2021.
Zážitky si mohli Trenčania navrhovať sami. Spojenie inklúzie a pandémie zážitkov aj pre deti so špeciálnymi potrebami vymyslela Trenčanka Diana Gerbocová, riaditeľka Vzdelávacieho centra KRTKO
a kultúrna ambasádorka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem zdvojenej kanisterapie im chcela umožniť byť skutočnými umelcami pri maľovaní obrazov a výtvarnej tvorbe.
“V KRTKOVI pracujeme najmä s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Pre mnohé z nich nedostatok zážitkov nie je len chýbajúca zábava. Berie im to možnosť napredovať, rozvíjať sa a zvládať tak svoj hendikep,” vysvetľuje. “Každý zážitok je pre ne dôležitý a tie špeciálne, nie sú len zdvojenou ale viacnásobnou radosťou.”
V auguste si teda v Centre dovolili to, čo sa počas školského roka nedalo. Do KRTKA prišli deti s rodičmi ale aj so svojimi súrodencami. Zapojili sa rodičia a deti , tiež učiteľky zo Spojenej školy internátnej v Trenčíne a Súkromnej materskej školy Slimáčik. Deti tvorili a ich maľby a výtvory dotvárali mamy a učiteľky, ktoré sa výtvarnej tvorbe venujú vo svojom pracovnom alebo osobnom živote.


Na fotkách k obrazom nájdete aj ďalšie zaujímavé zdvojenia.
Výstava potrvá od 20.9 do 25.9.2021 . Slávnostné otvorenie spojené s vernisážou sa uskutoční v
priestoroch nádvoria galérie 20.9 o 15 hod. Podujatie je realizované v režime OTP za dodržania
hygienicko-epidemiologických opatrení.

plagat


Projekt Sobota v nedeľu má za cieľ podporiť kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto
kultúry 2026. Vo finále je Trenčín, Nitra a Žilina. Výsledok sa dozvieme v decembri. Držíme palce!
Vzdelávacie centrum KRTKO (Trenčín) poskytuje poradenské, vzdelávacie a terapeutické služby pre všetky vekové
skupiny. Pracuje najmä s deťmi so zdravotným obmedzením či znevýhodnením, ale aj deťmi s bežným vývinom
alebo nadanými. Vníma individuálne potreby detí a rodín a inovatívnymi metódami pomáha naplniť ich možnosti.
KRTKO sa snaží sa byť nielen centrom, kde sa deti vzdelávajú, ale aj občianskym združením s vzrastajúcou
komunitou kamarátov - spokojných detí a rodičov.
Spojená škola internátna Trenčín je najstaršou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Vychováva a vzdeláva deti s
mentálnym znevýhodnením, ktorí majú často pridružené aj ďalšie znevýhodnenia. Jej víziou je škola, ktorá
preferuje rovnosť šancí a v ktorej každý žiak môže byť lepším.
Súkromná materská škola Slimáčik vychováva a vzdeláva deti v slovenskom aj anglickom jazyku a zameriava sa na
zážitkové učenie. Okrem iného, Slimáčik vedie deti k tolerancií a vnímavosti voči druhým. Ukazuje im, že svet je
rôznorodý a že kamarátmi im môžu byť aj deti so špeciálnymi potrebami.