Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavy a podujatia

14.12.2023 - 10.2.2024
MICHAL JANIGA /ZBER POHYBU

Výstavou sochára Michala Janigu / Zber pohybu galéria pokračuje v napĺňaní svojho cieľa – prezentovať aj tvorbu mladých a perspektívnych umelcov hlásiacich sa k rodnému regiónu, aj keď ich umelecké pôsobenie je oveľa širšie. Po pražských štúdiách Michal Janiga zostal striedavo žiť a tvoriť v Prahe aj v Pružine, ale...

14.12.2023 - 10.2.2024
OLDŘICH TICHÝ / CEZ HORIZONTÁLU

Výstavou významného českého maliara Oldřicha Tichého (1959, Zlín) má galéria ambíciu, tak ako v minulosti nadviazať na veľmi čulé a intenzívne vzájomné kontakty s českou výtvarnou scénou. Od československých prehliadok komornej sochárskej tvorby, cez pravidelné výtvarné kontakty so Zlínskymi umelcami i umelcami...

19.10.2023 - 2.12.2023
LADISLAV KOBZA / FOTOGRAFICKÉ METAMORFÓZY

Výstava Fotografické metamorfózy približuje rozsiahlu tvorivú genézu trenčianskeho umelca Laca Kobzu v kontexte viac ako polstoročia na pozadí jeho minuloročného významného životného jubilea 80. tich rokov. Galéria divákom po prvýkrát ponúka výber z najvýznamnejších fotografických cyklov vo veľkorysej výstavnej...

19.10.2023 - 2.12.2023
Milada Ždrnja / Snivé snovanie

Unikátna textilná tvorba Milady Ždrnja ďaleko presahuje hranice nášho regiónu. Jej tkané diela sú poetickou výpoveďou autorkinej duše. Inklinuje k prírode a naturálnym materiálom, z ktorých vypracúva zväčša monochromatické tapisérie, niekedy s pridaním farebného akcentu, rozvibrované rôznorodými do priestoru...

19.10.2023 - 10.2.2024
Dominik Monček  SVETLO V TME

Akademický sochár Dominik Monček, ktorý sa už zapísal výraznou mierou do verejného priestoru Trenčianskeho kraja, sa rozhodol v GMAB predstaviť svoju najnovšiu sochársku tvorbu z posledných troch rokov. Reaguje ňou na rozporuplnú a neistú dobu, ktorú žiaľ v súčasnosti žijeme.

20.7.2023 - 9.9.2023
OBRAZ AKO TOPOGRAFIA KRAJINY

Výstava Topografia krajiny je po výstavách Vidieť, vedieť, maľovať (Galéria Médium, 2017, Boda Glassbruk, 2019), New Glass Folder (Oravská galéria, 2019) a Obrazy zachytené na skle (Hempel Glasmuseet, 2019) štvrtou výstavou zameranou na prezentáciu obrazu na skle.

20.6.2023 - 8.7.2023
Iveta Tomanova PARALLEL WORLDS - SÚČASNÉ PARALELY

Výstava je voľným pokračovaním projektu, ktorý autorka odprezentovala pred rokom v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Naďalej rozvíja tému konfrontácie reálneho a virtuálneho sveta, ktorá sa stala už dávnejšie aktuálnou nielen kontexte života dospelej populácie, ale výrazne zasiahla aj do detského sveta...

27.4.2023 - 20.5.2023
Ladislav Mednyánszký – zreštaurované kresby zo zbierky GMAB

Prezentácia zreštaurovaných kresieb zo zbierky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

27.4.2023 - 8.7.2023
Marko Vrzgula-Hladiny UKRAJINY

Výstava Marka Vrzgulu v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne chronologicky nadväzuje na výstavu v roku 2016 Polčas-PART II a niekoľkoročný cyklus PULZARY. Predstavuje výber z tvorby z rokov 2017 až 2023. Popri dielach z cyklu STRUNGOS (2017 – 2019) a HLADINY (2019 - ) vystavuje aj maľby reagujúce na najvážnejšiu...

27.4.2023 - 8.7.2023
RICHARD MÜLLER : Okamihy / Moments

Svetoznámy český fotograf Jan Saudek nazval fotografie Richarda Müllera, ktorými sa prezentoval v jeho druhej obrazovej publikácii Enter – „americkým kaleidoskopom“, alebo „smelým pokusom o portrét našej Zeme.“ Hneď aj dodal, že ešte nikto ho nedokázal urobiť úplný. Müller sa o to pokúsil, a ten pokus,vraj,stojí za to.