Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Aktuality

Očistec aj svätých za dedinou prinesie maliar Marek Ormandík

Jeho maľby sú vyzývavé, provokujúce, strhujúce. Vkladá do nich humor a iróniu, hoci skúma temné zákutia ľudskej duše a rúca biblické mýty. Mnohé z obrazov, ktoré vytvoril za posledných päť rokov, predstaví maliar Marek Ormandík v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Ako vznikala výstava Jozefa Bajusa

Ponúkame vám malú fotoreportáž z inštalácie výstavy Jozefa Bajusa - Vzdialené volania. Inštalovanie diel na výstavu je pre veľkú časť verejnosti zahalené rúškom tajomstva, no pre autora a pracovníkov galérie znamená veľký kus práce.

Vernisáž výstavy Jozef Bajus

Diela nabité výraznou energiou. Netradičné materiály spracované netradičnými spôsobmi vo výtvarnom umení. Takto by sa dala charakterizovať výstava Jozef Bajus – Vzdialené volania. Ponúkame vám fotoreportáž z otvorenia tejto výstavy, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2014 vo výstavných priestoroch Galérie M.A. Bazovského v...

Obnovená stála expozícia Výtvarné umenie trenčianskeho regiónu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pozýva svojich návštevníkov na prehliadku obnovenej stálej expozície "Výtvarne umenie trenčianskeho regiónu", ktorá je nainštalovaná na prízemí galérie. Návštevníci tu nájdu diela Arthura Lieszkovského, Ladislava Medňanského, Hermana Kasriela, Štefana Straku, Teodora...

V galérii ocenili vynikajúcich pedagógov kraja

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v pondelok 24. marca 2014 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2014".

Ohliadnutie za rokom 2013 v Galérii M.A. Bazovského

Hlavnými oblasťami činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zmysle jej zriaďovacej listiny a plánu úloh na rok 2013, bola výstavná a kultúrno-vzdelávacia činnosť.

Inšpiratívna výstava Jozef Bajus –  Vzdialené volania

Diela nabité výraznou energiou. Netradičné materiály spracované netradičnými spôsobmi vo výtvarnom umení. Takto by sa dala charakterizovať výstava Jozef Bajus – Vzdialené volania. Jozef Bajus je už štrnástym Slovákom, ktorého diela predstavuje širokej verejnosti spoločnosť Henkel Slovensko v rámci projektu Henkel Slovensko...

Plán výstav Galérie M. A. Bazovského v roku 2014

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pozýva priaznivcov výtvarného umenia do svojich priestorov aj v roku 2014. V priestoroch galérie je naplánovaná realizácia desiatich výstavných projektov. Ďalšie výstavné projekty sú plánované v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku.

Kalendárium Majstra Galerka

V novom roku 2014 otvára svoje brány aj farebný Ateliér Majstra Galerka. Opäť na malých i veľkých návštevníkov čakajú pravidelné a obľúbené podujatia.

Mikroprojekt: České a slovenské vzdelávanie umením

Vďaka dlhodobej spolupráci sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne stala cezhraničným partnerom Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne v mikroprojekte „České a slovenské vzdelávanie umením“, ktoré prebiehalo od 1.apríla do 30.novembra 2013 v rámci operačného programu Program cezhraničnej spolupráce...