Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
23.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR2020 -kultúrne poukazy Zmluva_o_kulturnych_poukazoch_2020.pdf PDF kópia 1,88 MB
18.6.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela 1/2020 Zmluva_o_vytvoreni_a_pouziti_diela_1_2020-Bencik.pdf PDF kópia 789,26 kB
22.6.2020 Zmluva o dielo 05/20 Zmluva_o_dielo_c._5_2020-Pavol_Repan.pdf PDF kópia 453,86 kB
18.6.2020 Kúpno-predajná zmluva č. 2/2020 Kupno-predajna_zmluva_c._2_2020_-_Moncek.pdf PDF kópia 384,78 kB
14.5.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02351 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-532-02351_Oko.pdf PDF kópia 3,68 MB
14.5.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02350 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-532-02630_Mon.pdf PDF kópia 3,67 MB
9.6.2020 Kúpno-predajná zmluva č. 3/2020 Kupno-predajna_zmluva_c._3_2020_-_Okoliscanyiova.pdf PDF kópia 390,14 kB
2.6.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_2_2020_-_svadba__-_svecova.pdf PDF kópia 654,33 kB
1.7.2020 Zmluva o dielo č. 2/2020 Zmluva_o_dielo_c._2_2020_-_omietka.pdf PDF kópia 2,86 MB
28.5.2020 Zmluva o dielo č. 2/2020 Zmluva_o_dielo__2020__c._2_-_Jiri_Nedoma_-_oprava_zamku_–_kopia_–_kopia.pdf PDF kópia 393,27 kB
24.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01932 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-531-01932__st.pdf PDF kópia 3,74 MB
24.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01933 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-531-01933__do.pdf PDF kópia 3,59 MB
24.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01936 Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-531-01936__Bi.pdf PDF kópia 3,46 MB
21.5.2020 Komisionárska zmluva komisionarska_zmluva_-Jazdec.pdf PDF kópia 409,95 kB
20.5.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2020 Zmluva_o_vypozicke_zbierkovyc_predmetov_c._3_2020_-_Dodatok_c.1.pdf PDF kópia 233,05 kB
13.5.2020 Komisionárska zmluva komisionarska_zmluva_-Flash_Art.pdf PDF kópia 361,08 kB
12.5.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku 1/2020 dodatok_c._2_k_zmluve_-_Oila.pdf PDF kópia 232 kB
1.2.2020 Zamestnávateľská zmluva Stabilita_-_zamestnavatelska_zmluva.pdf PDF kópia 1,86 MB
21.4.2020 Zamestnávateľská zmluva AXA_-_zamestnavatelska_zmluva.pdf PDF kópia 840,35 kB
6.5.2020 Zamestnávateľská zmluva NN_-_zamestnavatelska_zmluva.pdf PDF kópia 1,79 MB