Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
1.7.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 085/2021 dokumenty/zmluvy/07_2021/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 085 2021.pdf PDF kópia 859,76 kB
9.6.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.SNM-MŽK-ZOV-2021/846 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva_o_vypozicke_obrazu_SNM-Muzeum_zidovskej_kultury.pdf PDF kópia 1,57 MB
29.6.2021 Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ dokumenty/zmluvy/08_2021/Zmluva OOÚ.pdf PDF kópia 374,3 kB
28.6.2021 Poistná zmluva číslo 1110018924 dokumenty/zmluvy/06_2021/PREMIUM Insuarance poistenie umeleckých predmetov.pdf PDF kópia 2,31 MB
18.6.2021 Zmluva o výpožičke diela 01 2021 08 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o výpožičke diela 01 2021 08 BA.pdf PDF kópia 1,91 MB
18.6.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov SNM-MT-ZOV-2021/919 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o výpožičke zbier predmetov SNM MT ZOV 2021 919.pdf PDF kópia 1,16 MB
21.6.2021 Zmluva o dielo 5/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/zmluva o dielo 2021, č. 5 -Vladimír Vakov.pdf PDF text 379,62 kB
14.6.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 22021 .pdf PDF kópia 1,47 MB
31.5.2021 Zmluva č. KIS-32/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o podkytnutí dotácie Mesto Trenčín KIS-9 2021.pdf PDF kópia 1021,35 kB
31.5.2021 Zmluva č. KIS-9/2021 o poskytnutí dotácie Mesto Trenčín dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o podkytnutí dotácie Mesto Trenčín KIS-9 2021.pdf PDF kópia 1021,35 kB
11.6.2021 Zmluva o dielo 4/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva  o dielo 2021 č. 4 - Katarína Smatanová zvr..pdf PDF text 255,62 kB
11.6.2012 Zmluva o dielo 3/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva  o dielo 2021 č. 3 - Ing.arch. Marek Guga.pdf PDF text 212,86 kB
3.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01631 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01631.pdf PDF kópia 3,11 MB
3.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01630 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01630.pdf PDF kópia 3,29 MB
3.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01628 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01628.pdf PDF kópia 3,11 MB
5.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01627 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01627.pdf PDF kópia 3,44 MB
3.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01626 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01626.pdf PDF kópia 3,43 MB
3.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01625 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01625.pdf PDF kópia 3,11 MB
3.6.2021 Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4.pdf PDF kópia 1,44 MB
2.6.2021 Zmluva o dielo 2/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/zmluva o dielo 2021, č. 2 -Vladimír Vakov –z.pdf PDF text 379,63 kB